Maurice Page oor sy rol in Krismis van Map Jacobs – Kunstekaap 18 – 25 Mei

Honderde leerders stroom hierdie week na die Kunstekaap om hul voorgeskrewe werk te sien lewe kry op die verhoog.

“Om die karakters in lewende lywe te ervaar … hul strewe … hul lyding en a-ha-oomblikke het trefkrag. Dit gee jou die geleentheid om die verhaal te internaliseer … te beleef en dit laat jou met dieper insig en begrip vir die werk wat jy moet interpreteer en op ’n dieper vlak begryp.” – Maurice Page

Hy vertolk die rol van die gevreesde bendeleier wat na sewe jaar op parool uit die tronk vrygelaat word.

Almal wonder nou of Map verander het en of hy steeds die ou Map is. Die drama speel af na die gedwonge verskuiwings uit die Kaap na die Vlakte. Dit kyk na die invloed wat sosiale en maatskaplike euwels op die gemeenskap het en gee ‘n blik op die leefwyse van die ontworteldes, hulle lief en leed en die desperate hunkering na ‘n beter bestaan.

Hierdie aangrypende werk van Adam Small is vandag nog net so relevant en vind byval by jongmense wat dikwels uit moeilike omstandighede moet sin maak van hul toekoms. Hierdie verhaal raak aan sosiale kwessies soos werkloosheid en armoede asook die soeke na identiteit en vergifnis. Die fokus val op die letsels wat Apartheid op die Kaapse bruin gemeenskap gelaat het en die impak wat dit steeds vandag op soveel vlakke het.

“Jy moet jou krag in jouself ontdek. Jy moet weet waar jy vandaan kom, maar ook weet dat jou sukses slegs bepaal word deur wie jy is en nie deur jou omstandighede nie.”

Afrikaans.com het van nader kennis gemaak. René Arendse gesels met Maurice tydens die repetisie. Die produksie is van 18 tot 25 Mei by die Kunstekaap-teaterkompleks te sien. Kry jou kaartjies hier.

Agter die skerms tydens die repetisie van Krismis van Map Jacobs.

Matrikulante van wyd en syd kom kyk hoe hul voorgeskrewe werk lewe kry op die verhoog.

‘n Aangrypende toneel uit Krismis van Map Jacobs wat vanaf 18 tot 25 Mei by die Kunstekaap-teaterkompleks aangebied word.