Kombinasie 3

 • Afslag vir pensioenaris
 • Maak hiermee kierie korter
 • Belasting vir seniors
 • ’n Soort insek
 • ’n Werktuig om iets mee te hamer
 • Objekte wat huis oorvol maak
 • ’n Klein parmant / bantamhaantjie
 • ’n Soort steek in naaldwerk
 • ’n Seuntjie wat nie kan stilsit nie
 • Rugbyspeler met misvormde oor
 • ’n Varkoor (blom)
 • ’n Kreukel
Bepaal

* Antwoord al die vrae en gaan voort.