fbpx

SkryfGoed 6 – Elektroniese hulpmiddels vir beter skryfwerk

Die Noordwes-Universiteit se Sentrum vir Tekstegnologie se skryfhulpmiddels help Suid-Afrikaanse rekenaargebruikers om beter te skryf en ons kan beslis CText® se Afrikaanse SkryfGoed 6 aanbeveel.

Dit is die enigste versameling van vier Afrikaanse skryfhulpmiddels vir Microsoft® Office en bied ’n Afrikaanse Speltoetser, Afrikaanse Grammatikatoetser, ’n Afrikaans Tesourus (vir beter woordkeuse) en ’n Afrikaanse Woordafbreker (vir beter bladuitleg).

 1. Vir beter spelling: Afrikaanse Speltoetser
  As die enigste sogenaamde tweedegenerasie-speltoetser vir Afrikaans, is hierdie tans die mees gevorderde Afrikaanse skryfhulpmiddel. Die hulpmiddel gee goeie voorstelle en alternatiewe vir spelfoute, herken outomaties nuwe samestellings en verbuigings van woorde en spog met uitgebreide woordelyste.
 2. Vir beter taalgebruik: Afrikaanse Grammatikatoetser
  Anders as ʼn speltoetser, het die grammatikatoetser se taak met meer as net spelling te make. CTexT®se Afrikaanse Grammatikatoetser is die eerste Afrikaanse skryfhulpmiddel vir Microsoft® Office wat kan evalueer of die taalgebruik in ʼn teks aan sekere konvensies en reëls van die taal voldoen. Voorbeelde is:
 • Woordkeuse (byvoorbeeld korrekte gebruik van die woorde rys, reis of ruis);
 • Los- of vasskryf van woorde (byvoorbeeld besigheidsure); en
 • Korrekte grammatikale konstruksies (byvoorbeeld lelik boom teenoor lelike boom).

Afgesien van grammatikale aspekte, kan ʼn grammatikatoetser ook bepaal of die teks aan sekere stylvereistes, soos leestekengebruik en konsekwente taalgebruik, voldoen.

 1. Vir beter woordkeuse: Afrikaanse Tesourus
  Kikker skryfwerk op met sinonieme vir bykans 80 000 woorde. Die tesourus vergemaklik die opsoek van woorde en herken verwante woorde.
 2. Vir beter bladuitleg: Afrikaanse Woordafbreker
  Hierdie nuttige hulpmiddel help met die afbreek van woorde op die regte plek aan die einde van ʼn reël.

Minimum sisteemvereistes:

ʼn Volledig operasionele rekenaar (“PC”) met:

Microsoft® Office 365, Microsoft® Office 2019 of Microsoft® Office 2016; en

Windows® 10, Windows® 8 of Windows® 7

L.W. SkryfGoed 6 is nie versoenbaar met Office for MAC of aanlyn en tabletweergawes van Office nie.

Bron: www.spel.co.za

SkryfGoed 6 is verkrygbaar teen ’n koste van R299 – R375. Klik hier

Lees meer oor die produk en die NWU se Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT®) hier

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.