Nuutste syfers – hoeveel van ons praat Afrikaans?

Statistiek SA het so pas die jongste Algemene Huishoudelike Peiling  (General Household Survey – GHS) bekendgestel waarin die gewildste tale in Suid-Afrika uitgelig word.

Die statistiek word gebaseer op die tale wat die meeste tuis en buite die huis gepraat word – dit sluit die werksomgewing en skole in.

Die gewildste tale in Suid-Afrika

Die statistiek is soos volg:

  • 25,3% mense praat Zulu tuis teenoor 25,1% buite die huishouding.
  • 14, 8% praat Xhosa tuis teenoor 12,8% buite die huishouding.
  • 12,2% praat Afrikaans tuis.
  • Ongeveer 77,4% bruin mense praat Afrikaans tuis teenoor 20,1% wat Engels praat.
  • Ongeveer 61,2% wit Suid-Afrikaners praat Afrikaans en slegs 36,3% praat Engels.
  • 8,1% praat Engels tuis, maar dit is ook die taal wat die tweede meeste buite die huishouding (16,6%) gepraat word.
  • Volgens StatsSA se data is die Indiër-/Asiatiese bevolkingsgroep oorwegend eentalig en 92,1% praat Engels tuis.

StatsSA sê dit val op dat die gebruik van die meeste tale buite die huisomgewing afgeneem het, met die uitsondering van Zulu en Setswana. As ’n mens egter die getalle vergelyk, blyk dit dat swart Afrikane ’n groter verskeidenheid tale praat. Behalwe Zulu (31,1%) en Xhosa (18,2%), is Pedi (12,4%), Setswana (11,1%) en Sesotho (9,7%) die tale wat die meeste gepraat word.

Gaan kyk gerus na die tabel vir die persentasie van tale wat deur individue binne en buite die huishouding van die verskillende bevolkingsgroepe gepraat word.

Bron: Business Tech