fbpx

’n Leerstoel en beursgeld vir Afrikaans by die US

Die Universiteit Stellenbosch (US) en Afrikaans is ’n Leerstoel vir Afrikaanse taalpraktyk en beursgeld vir studente wat nagraads in Afrikaans wil studeer, ryker.

Die reusebydrae is deur Ton Vosloo en sy vrou, Anet Pienaar-Vosloo, gemaak en strek oor ’n tydperk van vyf jaar.

Afrikaans.com - Leerstoel vir Afrikaanse Taalpraktyk. Van links prof. Ilse Fienauer, Ton Vosloo, Anet Pienaar-Vosloo en prof. Wim de Villiers

Ton Vosloo en sy vrou Anet Pienaar-Vosloo tydens die aankondiging Woensdag, 6 November 2019, by die STIAS-sentrum op Stellenbosch, toe dit bekendgemaak is dat hulle die Leerstoel vir vyf jaar sal borg.  Van links na regs: Prof. Ilse Fienauer, Ton Vosloo, Anet Pienaar-Vosloo en prof. Wim de Villiers (Foto: Netwerk24)

Die Leerstoel is gemik op die verdere uitbou van Afrikaans in belang van die Suid-Afrikaanse gemeenskap in geheel.

Die US verwelkom hierdie skenking en prof. Wim de Villiers, rektor en vise-kanselier van die universiteit, sê die skenking dra nie net by tot die handhawing van Afrikaans as onderrigmedium nie, maar bevorder ook Afrikaans as Wetenskap- en beroepstaal binne ’n meertalige gemeenskap.

 Wat beteken Leerstoel?

Leerstoel is ’n ander woord vir die meer gebruiklike professoraat of ’n hoogleraarskap (laasgenoemde word meer dikwels in geskrewe teks gebruik).

’n Leerstoel word toegeken aan ’n universiteit wat in vennootskap is met ’n openbare navorsingsinstansie, soos byvoorbeeld ’n ander universiteit of ’n nasionale navorsingsfasiliteit, maar kan ook binne dieselfde universiteit in ’n spesifieke departement toegeken word. Die doel van ’n leerstoel is om navorsing en innovasie te verbeter en nuwe geleenthede vir navorsers en studente te skep.

Wanneer die leerstoel tussen byvoorbeeld twee universiteite ingestel word, aanvaar die besoekende dosent, verbonde aan ’n ander universiteit en wat spesialiseer in die spesifieke vak (bv. taalkunde, letterkunde of geskiedenis), dus ’n professoraat vir ’n beperkte tydperk waartydens hy/sy klas- en studieleiding gee. Dikwels kry studente ook die geleentheid om die universiteit met wie ’n vennootskap gesluit is, te besoek en daar navorsing te doen. Op die manier word dialoog bevorder en dra dit ook by tot ’n beter begrip van verskillende kulture.

’n Goue geleentheid vir Afrikaans

Prof. Ilse Fienauer, wat verbonde is aan die US se departement Afrikaans en Nederlands in die fakulteit vir lettere en sosiale wetenskap, sê dit is vir haar ’n voorreg en eer om hierdie rol in te neem en dat dit by uitstek ’n geleentheid skep om nagraadse studente te bemagtig om navorsing te doen en na hul studie in en met Afrikaans ’n loopbaan te kan volg.

Beurse is reeds aan vier honneurs- drie magister-, twee PhD-studente en een na-doktorale genootskap in 2020 toegeken.

Lees die volledige Netwerk24-artikel hier.

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.