Die Afrikaanse Taalraad

’n Inklusiewe, diverse pad vorentoe

 “Die ATR het die afgelope tien jaar sterk voorbrand vir Afrikaans oor alle (en verbeelde) grense heen gemaak en ʼn reputasie gevestig as ʼn organisasie wat doelgerig uitreik na al die sprekers van die taal, en die variëteit wat hulle praat. Die groeiende mate van samehorigheid van die sprekers het dit vir die ATR moontlik gemaak om aktief by taalbeleid betrokke te raak en om Afrikaans effektief in ’n meertalige verband te bevorder.” – Dr. Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die ATR.

Tydens die Afrikaanse Taalraad (ATR) se Algemene Jaarvergadering wat op 25 Augustus 2018 in die Paarl gehou is, is daar veral klem gelê op die groeiende diversiteit en inklusiewe fokus van die ATR en hoe nodig dit is om nog meer hieraan aandag te gee. Japie Gouws, voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, beskou die ATR as die mees verteenwoordigende Afrikaanse taalorganisasie in terme van ras, geslag, geografie en die variëteite van die taal. “Maar ons wil nog beter doen en sal ons diversiteit en die uiteenlopende spektrum van idees wat reeds in die ATR uitgebou word in die loop van die jaar aansienlik uitbrei,” sê hy. Dit is dan ook die rede waarom die ATR met ’n werwingsveldtog begin het om hul lidmaatskap uit te brei.

Bevordering van meertaligheid en moedertaalonderrig

“Dis belangrik dat baie meer stemme van voetsoolvlak af in debatte oor taal gehoor word, veral dié van die jeug. Sonder die jeug het ons taal nie ʼn toekoms nie. Die taal moet tussen generasies oorgedra word.” – Fatima Allie, ondervoorsitter van die ATR.

Ria Oliver, programbestuurder van die ATR: “Die Afrikaanse Taalraad sal voortgaan om moedertaalonderrig op gemeenskapsvlak te bevorder, om die ATR se suksesvolle jeugberade uit te brei en om studenteorganisasies by universiteite en kolleges te ondersteun.”

Sy sê ook dat die organisasie veral aandag sal gee aan ʼn inisiatief om meertaligheid en moedertaalonderrig in vennootskap met die ander inheemse tale van die land te bevorder. “Afrikaanse moedertaalonderrig kan nie in isolasie bevorder word nie, maar moet saam met die ander inheemse tale uitgebou word.”

Steenkamp sê dat die waarde van moedertaalonderrig vir mense in veral arm en gemarginaliseerde gemeenskappe onderskat word en onvoldoende erkenning ontvang. “ Pleks daarvan dat Afrikaans en die ander inheemse tale van die land as struikelblokke beskou word, moet hulle aktief bevorder word as hulpbronne vir die ontwikkeling van arm en gemarginaliseerde gemeenskappe. Dis hulle belange wat in ag geneem moet word wanneer op die taalbeleid van instellings besluit word.”

 Die pad vorentoe

Ná ʼn dekade van harde werk en die bevordering van taal as ʼn hulpbron, werk die ATR steeds aan versoening tussen die sprekers van Afrikaans. Baie is vermag deur erkenning te gee aan die uiteenlopende gesigte en klanke van Afrikaans en ʼn sterk basis is gelê vir gesamentlike gesprekke oor taal en taalbeleid. “Nietemin moet ’n mens telkens terugkeer na gesprekke oor versoening. Dalk sal ons kleinkinders dit nie meer nodig hê nie, maar tot dan beur ons voort,” sê Olivier. “Dieselfde geld vir die bou van ʼn vertrouensverhouding met die ander inheemse tale van die land.”

Flip Buys is vir ʼn tweede termyn en Karien Brits vir ʼn eerste termyn as direksielede verkies. Na afloop van die AJV het die nuwe direksie vir Japie Gouws en Fatima Allie onderskeidelik weer as voorsitter en ondervoorsitter gekies. Dievergadering is afgesluit met ʼn hoogs interessante seminaar deur Jeremy Vearey, skrywer van die boek Jeremy vannie Elsies.

Hiermee ʼn skakel na die 2018-jaarverslag van die ATR.

Kyk wie was daar!

Sinki Mlambo (ATR-direksielid), Morné Janson van die SAOU en Karien Brits (ATKV en nuwe ATR-direksielid) in gesellige luim by die ATR se algemene jaarvergadering. (Foto: Izak de Vries)

Prof. Anne-Marie Beukes van die Universiteit van Johannesburg se taalkundedepartement (en ’n ATR-direksielid) en Jeremy Vearey, genooide spreker en skrywer van die boek, Jeremy vannie Elsies. (Foto: Izak de Vries)

Japie Gouws, voorsitter van die ATR, en Astrid de Vos, uitvoerende hoof van die Dagbreektrust. (Foto: Anne-Marie Beukes)

David Jantjies (bestuurder van die ATR en SAOOT se Moedertaalprojek), Ezra Plaatjies (KSUT-student en deeltydse ATR-jeugfasiliteerder) en Samuel Minnaar (US-student en deeltydse ATR-jeugfasiliteerder) het ook die ATR se jaarvergadering bygewoon. (Foto: Izak de Vries)