fbpx

Nuwe samewerkingsooreenkoms om moedertale te bevorder

Nuusvrystelling: Afrikaanse Taalraad

Die Algemene Sekretariaat van die Taalunie en die Afrikaanse Taalraad (ATR) het op 30 Januarie 2020 ’n ooreenkoms onderteken om kennis en ervaring uit te ruil en saam te werk om Nederlands en Afrikaans te bevorder. Hans Bennis, algemene sekretaris van die Taalunie, en Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, het die samewerkingsooreenkoms in die teenwoordigheid van Kris van der Poel, die nuwe algemene sekretaris van die Taalunie, onderteken.

Hans Bennis (Taalunie) en Conrad Steenkamp (uitvoerende hoof van die ATR) tydens die ondertekening. Foto verskaf.

Samewerking en kennisuitruiling

Die Taalunie en die ATR streef elk uit hoofde van hul eie rol na samewerking en kennisuitruiling op die gebied van taaltegnologie, taalinfrastruktuur, taalkennis, taalkultuur, taalbeleid in meertalige kontekste en Nederlands en Afrikaans as onderwysvakke en in akademiese programme.

Die doel is om waar moontlik vergelykbare aktiwiteite en inisiatiewe aan beide kante op mekaar af te stem en die beskikbare fondse effektiewer te gebruik. Daarby streef die Taalunie en die ATR-organisasies en -verenigings na beter koördinasie en belyning met mekaar. Om dit te bereik, sal hulle gesamentlike inisiatiewe ontwikkel, kommunikasie verbeter en hulpbronne, kundigheid en ervaring beskikbaar stel en deel.

Die Taalunie en Suid-Afrika het reeds in 2010 ’n verklaring van voorneme ten opsigte van nouer samewerking onderteken. ’n Uitvloeisel van die verklaring van voorneme is onder andere die finansiering van ’n gesamentlike program vir taal- en spraaktegnologie. Voorts word gewerk aan die insluiting van twee bykomende amptelike tale van Suid-Afrika by die Taalportaal, waarin die grammatikas van Nederlands, Fries en Afrikaans al wetenskaplik beskryf is.

Optimale gebruik van die twee tale

Nederlands en Afrikaans het sterk taalkundige bande. Nederlands word in Nederland, België en Suriname as amptelike taal gebruik en is ’n amptelike taal in Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en die Karibiese deel van die Koninkryk van die Nederlande. Afrikaans word oorwegend in Suid-Afrika gepraat, maar ook in Namibië en dele van Botswana. Deur die Afrikaanse diaspore vind mens die taal ook elders in die wêreld; in Australië word Afrikaans amptelik erken as gemeenskapstaal.

Beide Afrikaans en Nederlands vervul verskillende funksies in hierdie lande en gebiede. Vir beide tale is dit belangrik dat soveel moontlik Nederlands- en Afrikaanssprekendes hul taal optimaal kan gebruik vir hul persoonlike behoeftes en ontwikkeling. In ’n globaliserende wêreld word mediumgroot tale met vergelykbare kanse en uitdagings gekonfronteer. Dink maar aan meertaligheid, internasionalisering, digitalisering en die aanwesigheid van die tale op die internet. Dit is dus belangrik dat organisasies wat vir tale verantwoordelik is, ook onderling saamwerk en ervarings deel.

Lees meer oor die Afrikaanse Taalraad en hul werksaamhede hier

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.