Bepalings en voorwaardes 

#droomgroot18-kompetisie vir hoërskoolleerders 

 1. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen verdere korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 2. Slegs hoërskoolleerders, graad 8 – 12, mag aan die kompetisie deelneem.
 3. Die kompetisie word gehou vanaf 1 Julie 2018 tot 31 Oktober 2018.
 4. Geen laat inskrywings sal oorweeg word nie.
 5. Die inskrywing moet in videoformaat wees.
 6. Inskrywings moet op sosiale media – Facebook, Instagram of WhatsApp (nommer: 064 652 6873) – gedeel word.
 7. Elke inskrywing moet duidelik met die hutsmerk #droomgroot18 gemerk wees en Afrikaans.com moet ge-tag word (nl. Facebook – Afrikaans.com en Instagram @afrikaansdotcom).
 8. Elke deelnemer moet van ons Facebookblad gaan hou en ons op Instagram volg.
 9. Twaalf (12) finaliste sal gekies word waarna elke finalis ‘n motivering moet skryf oor hoe hulle die prys sal aanwend om hul droom te verwesenlik.
 10. Die finale wenner word uit die 12 finaliste (soos in 9 vermeld) gekies en sal die prys ter waarde van R10 000 ontvang.
 11. Let wel: Die prys soos in 10 hierbo vermeld, word nie in kontant aan die wenner oorbetaal nie, maar sal namens die wenner deur Afrikaans.com aangewend word en aan ‘n derde party uitbetaal word (bv.vir opleiding, om iets te koop, ens.).
 12. Dit is die deelnemer se verantwoordelikheid om te verseker dat enige inligting wat ten opsigte van die kompetisie verskaf word, akkuraat, volledig en op datum is.
 13. Enige koste of uitgawes wat die deelnemer aangaan ten opsigte van daardie items wat spesifiek ingesluit is in ’n prys, is vir die deelnemer se eie rekening.
 14. Deelname aan die kompetisie en aanvaarding en/of gebruik van ’n prys, of enige aspek daarvan, is op die deelnemer se eie risiko.
 15. ’n Deelnemer wat in aanmerking kom vir ’n prys, stem in dat Dagbreek Trust/Uppe Marketing of hul gemagtigde agente sy/haar naam mag gebruik, sy/haar stem mag opneem, foto’s en video’s mag neem vir die doel van bemarking en reklameveldtogte.