Ria Olivier: Passievol oor moedertaalonderrig

Aangename kennis

Ria Olivier, projekbestuurder van die Taalraad, se liefde vir Afrikaans is in haar ouerhuis in die mooi Bolandse dorpie, Worcester, gebore. Dit was veral haar besonderse Afrikaans-onderwysers wat haar geïnspireer het om haar aan die Universiteit van Wes-Kaapland as Afrikaans-onderwyser te bekwaam. Met ’n MA-graad in Afrikaans-Nederlands het sy Afrikaans-onderwysstudente aan verskillende inrigtings opgelei. Ria het nog altyd daarna gestreef om mense te bemagtig en sy het in verskeie organisasies, soos die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) en die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans gedien waar sy Afrikaans kon bevorder, beskerm en die sprekers bemagtig. Ria glo baie sterk aan die waarde van moedertaalonderrig en sy maak mense so ver as moontlik van die voordele daarvan bewus. Vanaf 2006 tot 2010 was sy aktief betrokke by die verbetering van die onderwyskanse van kinders van plaaswerkers. Ria is in 2015 met die Neville Alexander-toekenning vir die Bevordering van Veeltaligheid vereer.

Hoe lyk haar Afrikaans?

In Ria se pragtige Bolandse Afrikaans is daar wel spore van die Noord-Kaapse dialek wat sy aan moedersknie geleer het. Sy speel gemaklik tussen informele en meer formele Afrikaans rond en gebruik altyd Afrikaans wat nommerpas is vir die spesifieke taalgebruiksituasie.

Hoe leef sy in Afrikaans?

Ria sê sy is in die baie gelukkige posisie dat haar hartstaal, droomtaal en die taal wat sy die beste beheer, ook haar werkstaal is. Deur haar werk en in haar sosiale omgang met mense, ook op die sosiale media, lééf sy in Afrikaans.

Ria se projek:

Ria sê sy is in die baie gelukkige posisie dat haar hartstaal, droomtaal en die taal wat sy die beste beheer, ook haar werkstaal is. Deur haar werk en in haar sosiale omgang met mense, ook op die sosiale media, lééf sy in Afrikaans.

Maak gerus kontak:

Stuur ’n e-pos aan die Taalraad: atr@afrikaansetaalraad.co.za