Piet Swanepoel (Prof)

Aangename kennis

Vanaf sy voorstoep het professor Piet Swanepoel ’n 180 grade-uitsig oor die hele Pretoria. Hy en sy klompie honde woon teen Muckleneukrant skaars ’n kilometer weg van Unisa waar hy vir meer as dertig jaar Afrikaans doseer het. Prof Piet is gebore in Beaufort-Wes, maar kleintyd het sy ouers na Natal getrek en uiteindelik het hy aan Hoërskool Saamwerk in Durban gematrikuleer. Dit was in die tyd toe daar nog Afrikaans in Durban gepraat is, sê hy met ’n knipoog. Hy het ’n BA-graad, twee Honneursgrade en ’n MA-graad aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys behaal. Hierna is hy na die Universiteit van Stellenbosch toe waar hy ’n doktorsgraad behaal het. Sy professionele loopbaan skop af as Afrikaans-onderwyser by Hoërskool Vorentoe in Johannesburg en daarna het hy begin klas gee aan die destydse PU vir CHO. In 1980 sluit hy aan by UNISA waar hy aan die einde van 2013 afgetree het. Hy is egter steeds ’n navorser en buitengewone professor by hierdie universiteit. Een van die interessante belangstellings wat prof Piet het, is woordeboeke. Op die rakke in sy studeerkamer staan daar rye en rye verskillende woordeboeke. Dis veral die saamstel van die woordeboeke wat hom interesseer. Hy het deur die jare ook verskeie artikels in vaktydskrifte publiseer oor die leksikografie van woordeboeke. Prof Piet is ook deel van VivA, die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Een van hierdie Instituut se primêre doelstellings is die ontwikkeling van ʼn omvattende, vergelykende, wetenskaplike, aanlyn-grammatika (fonologie, morfologie en sintaksis, asook ʼn bibliografie) van Afrikaans. Dis ’n projek wat in samewerking met die Nederlandse en Friese Taalportaal uitgevoer word. Hy bestee tans die meeste van sy tyd aan hierdie projek. Wanneer daar wel tyd is vir ’n bietjie ontspanning, luister prof Piet graag na klassieke musiek en dis veral operamusiek wat hom groot vreugde verskaf.

Hoe lyk prof Piet se Afrikaans?

Prof Piet sê hy praat ’n informele Afrikaans wat beskryf kan word as ’n redelike Standaardafrikaans. Omdat Afrikaans so lank sy brood en botter was, en steeds is, en omdat hy konstant in Afrikaans geskryf het, kan dit nie anders as dat hy ’n keurige Afrikaans gebruik nie. Tog interesseer al die variante van Afrikaans hom. In die kursusse wat hy by die universiteit aangebied het, is daar gepoog om die studente aan al die verskillende variante bloot te stel. Hy het ’n goeie kennis en groot belangstelling in variante soos Oranjerivierafrikaans en Kaapse Afrikaans.

Hoe leef prof Piet in Afrikaans?

Vir prof Piet is dit deesdae heerlik om betrokke te kan wees by die politiek oor Afrikaans. Hy probeer om met dit wat hy lees, praat en doen die saak van Afrikaans, en veral moedertaalonderrig, te bevorder. Hy sou graag wou sien dat elke Afrikaanse moedertaalspreker intensief betrokke raak en help om ’n lewendige debat oor ons taal aan die gang te hou. Niemand durf meer op die kantlyn staan nie, sê hy, daar is heeltemal te veel op die spel.

Prof Piet se projek

Sedert 2013 is prof Piet ’n voltydse lid van VivA (Virtuele Instituut vir Afrikaans) waar hy besig is met die ontwikkeling van die Afrikaanse morfologie en die naamwoordstuk vir ’n nuwe e-grammatika vir Afrikaans. Hierdie projek word in samewerking met verskeie universiteite in Nederland gedoen. Die projek is tegnies van aard en daar word letterlik duisende bladsye Nederlandse teks in Afrikaans omgewerk. VivA se beleid is dat Afrikaans die eiendom is van almal wat dit praat, en daarom is dit noodsaaklik dat almal saam sal werk om dit ook op virtuele vlak, so ver as moontlik te bevorder.

Maak gerus kontak:

Besoek VivA se webtuiste by: http://viva-afrikaans.org/

Ambassadeursprojekte:

Klik hier om meer te leer van ons ambassadeursprojekte.