Oppel Greeff (Prof): Baanbreker op die gebied van geneesmiddels

Aangename kennis

Al het prof Oppel Greeff aan die einde van Mei 2016 uitgetree as departementshoof van die Departement Farmakologie by die Universiteit van Pretoria se mediese skool, dink hy nog nie een oomblik aan stilsit nie. Oppel is ’n wêreldkundige op die gebied van geneesmiddelontwikkeling en is tans die uitvoerende hoof van navorsingsmaatskappye wat navorsing namens die farmaseutiese industrie doen. Na voltooiing van sy mediese studies het hy ’n praktyk as algemene praktisyn geopen maar binne vyf jaar geskuif na die farmaseutiese bedryf en spesifiek gefokus op geneesmiddelontwikkeling. In 1990 het hy die eerste kontraknavorsingsmaatskappy in Suid-Afrika gestig wat later aan ’n Amerikaanse maatskappy verkoop is. Hy en sy vrou, Esther, is die grootouers van ses kleinkinders. Oppel dien op die raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en is die president van die Suid-Afrikaanse Noodhulpliga. Tussen al sy bedrywighede deur hou hy daarvan om soms agteroor te sit met ’n glasie wyn in die hand.

Hoe lyk sy Afrikaans?

Oppel se Afrikaans is suiwer, gemaklik en korrek. Hy sê hy probeer altyd goeie Afrikaans praat en in dié huishouding word taal nie sommer gemeng nie.

Hoe leef hy in Afrikaans?

Al was Oppel se loopbaan in die farmaseutiese bedryf grootliks in Engels, het hy ook waardevolle werk vir Afrikaans gedoen en daar is baie Afrikaanse mediese terme ontwikkel vir die gebruik op voubiljette. Oppel probeer om Afrikaans op vele terreine te bevorder en te ondersteun. Hy is uitgesproke en trots Afrikaans.

Sy projek:

Oppel het deur die jare met verskeie beurse en ruim borgskappe ’n werklike verskil aan die lewe van talle jongmense gemaak. Een van die projekte waarvoor hy fondse bewillig, is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Wiskunde Aksie-projek. Sy pa is oorlede toe hy agt jaar oud is en hy moes hard werk om uiteindelik vir sy eie mediese studies te betaal. Tog is dit vir hom vandag belangrik om jong mense wat bekwaam en slim is maar nie die geld het om te studeer nie, finansieel by te staan.