Dionē Prinsloo

Dionē Prinsloo: Vorentoe met Afrikaans

Laerskool Jan Celliers in Parkview, Johannesburg, spog graag met hulle oudleerlinge. Mense soos FW de Klerk, Frederik van Zyl Slabbert en Hélène Truter is maar enkele van die mense wat hier leer lees en skryf het en uiteindelik groot treë in die samelewing gegee het. Nog ’n oudleerling wat beslis hierdie skool trots maak, is dr Dionē Prinsloo, Hoof Uitvoerende Beampte van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Van Laerskool Jan Celliers is Dionē na Helpmekaar Hoër Meisieskool waar sy gematrikuleer het. Sy het haar BA en BA Honneursgraad aan die Universiteit van Pretoria behaal en daarna is sy na die destydse Randse Afrikaanse Universiteit (nou die Universiteit van Johannesburg) waar sy haar MA en DLitt et Phil voltooi het.

As senior lektor in Geskiedenis by Unisa het sy die geleentheid gekry om omvangryke navorsing te doen oor onder meer die geskiedenis van die Afrikaner in Suid-Afrika, Nederland en Vlaandere. Van die ander betekenisvolle navorsing wat sy gedoen het, was oor Afrikanerkultuurverenigings en Afrikaanse vroue in die twintigste eeu. Uit haar navorsing het ’n reeks praatjies, Vroue van Formaat, gevloei wat in die negentigerjare in Vrouerubriek uitgesaai is. Sy het haar pos by Unisa vanaf 1983 tot in 2008 met haar aftrede, beklee.

Dionē het ook nog altyd ’n belangrike bydrae gelewer met haar betrokkenheid by die georganiseerde kultuurwêreld. Sy was onder meer die voorsitter van die Vlaams-Suid-Afrikaanse Kultuurstigting (Tak Overvaal), voorsitter van die Beweging Red Kerkplein, president van Dames Aktueel en het op die Dameskring se hoofbestuur en ook op die FAK se direksie gedien.

Nadat sy by Unisa klaargemaak het, het Dionē ’n aanstelling as koördineerder van die Afrikaanse Taalraad gekry. Sy beskryf die tydperk wat sy daar betrokke was as inspirerend en daar het sy ook die geleentheid gekry om goeie netwerke te bou wat nou van groot waarde is in haar werk by die SA Akademie – ‘n pos wat sy vanaf Junie 2012 reeds beklee. Dionē het op die direksies van Afriforum en VivA gedien, en is tans ook deel van die direksie van Mentorvennoot.

Dionē is getroud met dr. Karel Prinsloo, die redakteur van Plus 50 en hulle het vyf kinders wat oor die aardbol versprei is – Nederland, Dallas en Londen, maar twee van hul kinders met hul gesinne woon in Pretoria. Daar is altesaam ses kleinseuns en twee kleindogters. Dionē erken dat haar kinders en kleinkinders vir haar besonder belangrik is en sy probeer om eenmaal per jaar die rondte van moeder Cloete te doen en by die kinders in die buiteland besoek af te lê. Lees is ook nog ’n groot liefde in haar lewe en sy is lid van twee leeskringe in Pretoria, Mabel Malherbe en Prisma. Sy doen leeswerk nie altyd bloot vir ontspanning nie, want sy doen ook keuring vir sekere uitgewers en skryf gereeld resensies.

Dionē vertel met die destydse Die Wonder van Afrikaans-feesvieringe het haar pa aan die stuur van sake gestaan en vandag is sy dankbaar dat sy ook ’n bydrae kan maak tot die taal wat haar besonder na aan die hart lê. Dit doen sy van dag tot dag as Hoof Uitvoerende Beampte van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die hoofdoelstelling van die Akademie is om Afrikaans as wetenskapstaal op alle terreine te bevorder. Dit kry hulle reg deur ’n hele klomp opwindende projekte, soos Wiskunde-in-Aksie vir laerskoolleerders en die POORT-Skryfkompetisie wat die skeppende skryftalent van Afrikaans hoërskoolleerders ontdek en aanmoedig. Ook is die Akademie se beursskema vir nagraadse studente wat in Afrikaans hul verhandelinge voltooi, asook die befondsing van navorsing en publikasies, met Afrikaans as taalmedium, van groot belang vir die toekoms van Afrikaans.

“Die wêreld lê vir ons oop in Afrikaans want jy kan enigiets doen in Afrikaans, selfs atoombomme bou. Dis noodsaaklik dat ons nie begin afskaal aan Afrikaans nie, maar eerder uitbou. Afrikaans is die toekoms!” sê sy.