Danette Smith: Danette dans in Afrikaans

Aangename kennis

Wie weet nog hoe om ou boeredanse soos die polka, die seties en die masurka te dans? Die Afrikaanse kultuur is vir Danette Smith ontsettend kosbaar en in 2004 het sy die Wapadrand Boeredansgroep in die lewe geroep om vir kinders en jongmense boeredanse te leer. Hier sing, lag, praat en dans hulle in Afrikaans. Danette, wat na matriek as vrywilliger by die SA Leërvrouekollege aangesluit het, het later ook daar ’n instrukteur geword. Sy het ook vyf jaar lank diens gedoen in die Nasionale Seremoniële Wag. Vanaf 2006 is Danette werksaam by die Suid-Afrikaanse Reserwebank waar sy ’n persoonlike assistent is. Sy dien ook as veiligheidsverteenwoordiger by die SA Reserwebank. Danette hou daarvan om soms die pad te vat en by al die klein dorpies in ons land stil te hou waar ons geskiedenis nog diep lê.

Hoe lyk haar Afrikaans?

Sy beskryf haar Afrikaans as ’n sterk taal sonder tierlantyntjies; ’n groeiende taal wat gebeurtenisse en dinge kan beskryf soos geen ander taal in die wêreld kan nie. Haar nuuskierigheid oor die herkoms van elke Afrikaanse woord en frase sorg dat sy altyd die onbekende wil uitgrawe.

Hoe leef sy in Afrikaans?

Danette hou daarvan om haarself te omring met Afrikaans: ’n serp, verskeie tafeldoeke, spreekwoorde teen haar kantoormuur en ’n handsak met Afrikaanse woorde daarop, verklap haar liefde vir ons taal.

Danette se projek:

Sedert die stigting van die Wapadrand Boeredansgroep is daar al honderde kinders en jongmense wat die fynere kunsies van boeredanse aangeleer het. Die dansgroep neem jaarliks aan die Nasionale Eisteddfod deel waar boeredanse nou al gesien word as ’n dansvorm met net so ’n regmatige plek in die kunswêreld as “hip-hop”. Hulle lewer soms vertonings vir toeriste wat die Voortrekkermonument besoek. Die groep gaan dikwels na skole waar kinders van alle rasse saam met hulle aan boeredanse deelneem – ’n wonderlike brugbougeleentheid. Om meer uit te vind, besoek: www.boeredansgroep.co.za

Maak gerus kontak:

Stuur ’n e-pos aan boeredansgroep@gmail.com
Videos: www.boeredansgroep.co.za/cp/15196/videos