Cecil Jacobs: ’n Groot hart vir die kinders van die gemeenskap

Aangename kennis

Cecil Jacobs, ’n 75-jarige oudballetonderwyser is steeds aktief betrokke om die jeug van die gemeenskap in Strandfontein en Mitchells Plain op te hef. Cecil se merkwaardige lewensverhaal begin in Distrik 6. Na die gedwonge verskuiwing, het hy en sy gesin in die informele nedersetting Bridgetown gaan woon. Reeds as skoolkind het hy besluit om sy talent met ander te deel en hy het benewens klasse in Afrikaans en Engels, ook kuns en dansklasse in sy ma se sitkamer aangebied. Dit het gelei tot die oprigting van ’n gemeenskapsentrum in Bridgetown. Dulcie Howes, die destydse hoof van die Universiteit van Kaapstad se balletskool het sy talent raakgesien en aan hom ’n beurs gegee om aan die UK te studeer. Daarna het hy ook drie jaar lank in Londen studeer. Na sy terugkeer uit Londen het hy voortgegaan met sy gemeenskapswerk wat kinders gehelp het om hul balletdrome waar te maak. Cecil is menigmaal vereer vir sy werk en het die Royal Academy of Dance se Presidents-toekenning, die Wes-Kaapse Erfenisprys en die Molteno-medalje vir sy bydrae tot die uitvoerende kunste ontvang.

Hoe lyk sy Afrikaans?

Cecil praat ’n heerlike, gemaklike Afrikaans en as moedertaal lê die taal hom na aan die hart.

Hoe leef hy in Afrikaans?

Cecil is bekommerd oor die kinders van sy gemeenskap se vermoë om in Afrikaans te kommunikeer, en hy en sy vrou Brenda werk hard om dit te verbeter.

Sy projek:

Reeds op ’n jong ouderdom het Cecil die waarde besef om kinders van die strate af te hou deur hul aktief besig te hou en so nuwe waardes te leer; iets wat hy al vir langer as 40 jaar doen. Cecil bestuur die Strandfontein Rekenaaropleidingsentrum en Internetkafee. Sy huis is ook steeds die plek waar die ballerina Chanelle Appollis op ’n Saterdagoggend dansklasse aanbied. Daar is ook spraak- en dramaklasse en Cecil is aktief betrokke by alles. Hy is ook ’n opgeleide Montessori-onderwyser en help ouers om hul kinders skoolgereed te kry. Enigeen wat boeke met stories en rympies vir jong kinders vir Cecil se projekte skenk, kan so help om ’n verskil te maak.

Maak gerus kontak:

Skakel Cecil op 082 497 8887 of stuur ’n e-pos aan: ceciljacobs22@gmail.com