Andreas van Wyk

Andreas van Wyk: Wel ter tale

Prof Andreas van Wyk het hom reeds aan die Hoër Seunskool Helpmekaar in Johannesburg onderskei as ’n bogemiddelde student en in 1959 behaal hy sewe onderskeidings in matriek. Daarmee behaal hy die eerste posisie in die destydse Transvaal. Sy regsopleiding verwerf hy cum laude aan die Universiteit van Stellenbosch en aan die Universiteit Bonn in Duitsland. Terwyl hy besig was met sy doktorsgraad het die Universiteit van Stellenbosch hom teruggeroep vir ’n pos as senior lektor in Privaatreg en Handelsreg. Later keer hy terug na die Universiteit van Leiden en ontvang in 1976 sy doktorsgraad in Regsgeleerdheid, ook met onderskeiding. Benewens hierdie doktorsgraad het die Universiteit van Leuven in België in 1997 ’n eredoktorsgraad in die regte aan hom toegeken as erkenning vir sy diens aan hoër onderwys en regsontwikkeling. In 2014 het die Universiteit van Stellenbosch hom ook vereer met ’n eredoktorsgraad in Regsgeleerdheid.

Alhoewel Andreas in 1965 toegelaat is as advokaat van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, het hy nooit as advokaat gepraktiseer nie, maar eerder sy loopbaan as briljante akademikus voortgesit. In 1977, teen die tyd professor, word hy aangestel as die Dekaan Fakulteit Regsgeleerdheid by die Universiteit Stellenbosch. In 1984 maak hy ’n loopbaanskuif en word die Direkteur-Generaal van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning. In die tyd is hy aktief betrokke by die aanloop tot die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. Na drie jaar keer hy terug na die Universiteit van Stellenbosch, eers as viserektor en later rektor en visekanselier (1991-2001).

Andreas was betrokke by die opstel van verskeie stukke wetgewing, veral die hoofbepalings van die Wet op Egskeiding van 1979 wat die Suid-Afrikaanse egskeidingsreg omvattend herformuleer het en van die Wet op Huweliksgoedere wat in 1984 gelyke regte aan die getroude vrou gegee het. Hy is ook die skrywer van drie standaardwerke oor die Suid-Afrikaanse reg. Uit sy pen het vele artikels oor regsonderwerpe verskyn. Hy was ook aktief betrokke in die sakewêreld as direkteur van maatskappye soos Boland Bank, Distillers Korporasie, waarvan hy voorsitter was, die Victoria & Alfred Waterfront, en Ou Mutual Suid-Afrika, waarvan hy tot einde 2010 ook die voorsitter was. Vanaf 2003 tot 2015 was hy die voorsitter van Het Jan Marais Nationale Fonds.

Andreas is getroud met Magdeleen en hulle het twee dogters wat tans albei in die buiteland woon. Deur middel van Skype en telefoonoproepe hou hulle kontak met die kinders en kleinkinders. Magdeleen, het dieetkunde aan die Universiteit van Stellenbosch studeer en doseer en het ’n paar kookboeke gepubliseer. Andreas is ook as voorsitter van die direksie betrokke by die Stellenbosch 360-projek. Hierdie is ’n toerisme- en bemarkingorganisasie vir Stellenbosch wat fokus op die bemarking van Stellenbosch en die bevordering van die toerismebedryf in die dorp. Hy veg baie hard daarvoor dat Stellenbosch sy karakter as dorp moet behou en dat dit nie in ‘n onpersoonlike stad verander nie.

Andreas en sy vrou reis baie graag in die buiteland, maar ook binne Suid-Afrika en sy buurstate. Wanneer hulle kans kry, bring hulle tyd deur by hul vakansiehuis in Hermanus. Hy oefen ook nog twee of drie keer per week by die universiteit se biokinetika-afdeling.

Andreas sê sy liefde vir Afrikaans loop hand aan hand met sy interessante familiegeskiedenis. Sy oupa was ’n krygsgevangene op St Helena terwyl sy ouma in die Middelburg-konsentrasiekamp aangehou is. Hy lees baie graag en het ’n goeie kennis van ’n hele paar moderne tale soos Afrikaans, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans, asook ’n leeskennis van Italiaans, Latyn, Portugees en Sweeds. Vir Andreas is dit heerlik om steeds die geleentheid te hê om klas te gee en dit doen hy boonop in Afrikaans. Afrikaans, sê hy, is ’n integrale deel van ons land.