fbpx

Trusts & Fondse

Naam Skakel Kort omskrywing
Cordis Trust –
Gedenktrust vir Mardene Marais
www.cordistrust.co.za/ Die doelwitte van die Trust is deernisprojekte (Teater van die lewe), skeppende Afrikaans (Afrikaanse woordkuns) en die bevordering van geestelike werk (Boodskap van hoop). Dit word deur die trustees met behulp van medewerkers, gefasiliteer.
Het Jan Marais Nationale Fonds www.hetjanmarais.co.za Die Fonds fokus op die belange van die Afrikaanssprekendes van Suid-Afrika, met klem op die behoud en uitbou van die Afrikaanse taal en kultuur landswyd in alle bevolkingsgroepe, en met voorkeur aan die bevordering van die materiële en geestelike welsyn van die bevolking van die Stellenbosse distrik (bv. werkskepping, die bestryding van armoede, bevordering van kultuur, omgewingsbewaring en hulp aan skole, hospitale en inrigtings vir bejaardes en gestremdes.
Atterbury Trust www.atterburytrust.org Die Atterbury Trust ken beurse vir tersiêre studies aan minderbevoorregte studente toe. Die belangrikste kriteria vir die toestaan van hierdie beurse is finansiële behoeftigheid en geïdentifiseerde potensiaal. ’n Verdere doelstelling van die trust is om Afrikaanse skole en kleuterskole in mindergegoede westelike voorstede van Pretoria finansieel te ondersteun met die instandhouding en opgradering van fasiliteite, asook met die subsidiëring van salarisse van onderwysers.
Dagbreek Trust www.dagbreektrust.com astrid@dagbreektrust.co.za Die doelstelling van Dagbreek Trust is die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur deur finansiële ondersteuning aan effektiewe instansies en geleenthede en/of die inisiëring van Suid-Afrikaanse projekte in die Afrikaanse taal- en kultuuromgewing.
Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO) Webtuiste nog in wording astrid@dagbreektrust.co.za Die Dagbreek Trust het in 2014 die Trust vir Afrikaanse Onderwys as ‘n openbare weldaadsorganisasie (OWO) opgerig om Afrikaanse onderwys te ondersteun. Sedert registrasie van die TAO in Julie 2015 funksioneer die twee trusts onafhanklik van mekaar, hoewel die trusts sekere administratiewe dienste deel. Vyf trustees van Dagbreek Trust dien tans op die raad van trustees van die TAO.
Die doelstelling van die TAO is die bevordering van volhoubare Afrikaanse onderwys deur finansiële ondersteuning aan effektiewe vennootskappe of die inisiëring van toepaslike Suid-Afrikaanse projekte in die onderwys.
Afrikaanse Studiefonds http://helpendehand.co.za/ Die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum is in 2003 gestig om studiebeurse vir Solidariteitlede en hul kinders beskikbaar te maak.
ROF (Rapport Onderwysfonds) www.rof.org.za Die Rapport Onderwysfonds ondersteun enigiemand wat in Afrikaans wil klasgee en vir wie onderwys ‘n roeping en passie is.
FW de Klerk Stigting www.fwdeklerk.org Die FW de Klerk Stigting bevorder en beskerm FW de Klerk se presidensiële nalatenskap deur dít waarvoor hy gewerk het tydens sy presidensie, te steun.
Langenhoven Gedenkfonds www.cjlangenhoven.co.za Lenie Langenhoven het tot met haar dood in 1950 in Arbeidsgenot op Oudtshoorn aangebly nadat CJ Langenhoven reeds in 1932 oorlede is

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.