Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans (SBA):

Onderrig in Afrikaans, leer en leeshulp – sbafrikaans.co.za

 • Kreatiewe Kunste-ontwikkeling: Dramaverryking, teaterbywoning, koorsang
 • Lees is ’n fees: Zoë Leesprojek (voorleesprogram vir graad R tot 3); Funda-bundel vir onderrigondersteuning d.m.v. koerantbylaes – http://sbafrikaans.co.za/lees-is-n-fees/
 • Slypskole & Mentorskap:
  • Brugbou – ’n leerdermentorskap vanaf graad 9 tot graad 12 met korrekte vakkeuses.
  • Mandeladag – leierskapontwikkelingswerkwinkel
  • Woeker met wiskunde – kongres vir opvoeders van graad 1 tot 12. Bevorder wiskundegeletterdheid in Afrikaans
  • Chemie – ontwikkel en bevorder wetenskap as vak vir onderwysers en leerders
  • Beroepsakgids – praktiese riglyne om aansoeke vir werk te doen.