ORGANISASIES GERIG OP ONDERWYS

Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV):
Gee onderwys ’n hupstoot.

Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans (SBA):
Onderrig, leer en leeshulp.

Kunstekaap / Artscape
Vir gebeurlikhede en werkswinkels …

Die Afrikaanse Taalraad:
Bevorder en beskerm Afrikaans op onderrigvlak – op skool en tersiêr.

Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA):
Taalvrae – tameletjies, Woordeboekportaal (aanlyn).

Lees meer ...

Nuttige inligting by:

Inligtingsportaal (skakels, blogs, video’s, inligting oor seminare/kongresse, lesplanne) – https://viva-afrikaans.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21

Taalportaal (inligting oor Afrikaanse grammatika in Engels geskryf) – http://taalportaal.org/taalportaal/topic/;jsessionid=95DE4A28FC2FDDCB343C81587688EDFF

Korpusportaal (versameling elektroniese tekste) – https://viva-afrikaans.org/user-teken-in

Vereniging vir Afrikaanse Wiskundeonderwysers (VAW.):
Kort en lang kursusse vir wiskundeonderwysers in samewerking met SOS (Skoleondersteuning-
sentrum)

Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU):
Steun vir Afrikaanse onderwysers – beroepsvoorligting en opleidingsmateriaal

Die Afrikaanse Studiefonds
Studiebeurse vir Solidariteitlede

Helpende Hand:
Vir diegene wat finansieel swaar trek
Projekte sluit in:  Kosblikkieprojek, skooltassieprojek, #HelpHetta

Die Vereniging van Rekenmeesters vir Afrikaans (RVA):
Ondersteuning en lesingsmateriaal vir Afrikaanssprekende rekenkundiges

SA Vryskutskrywer
Kursusse, skryfskole en meer

FEDSAS  – nasionale verteenwoordigende organisasie van beheerliggame t.o.v. handhawing en uitbou van internasionaal erkende onderwysstandaarde in openbare skole

Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO):
Openbare weldaadsorganisasie om Afrikaanse onderwys te steun en volhoubare Afrikaanse onderwys te bevorder deur finansiële ondersteuning aan doeltreffende vennootskappe of inisiëring van projekte in die onderwys

LitNET Akademies
Bevorder wetenskap en kunste, tegnologie, gehalte Afrikaans – leerhulp (vraestelle)
Kyk hier: Notas, toetse en vraestelle

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Bevordering van die wetenskap, tegnologie en literatuur in Afrikaans en die kunste

Lees meer oor projekte

Projekte sluit in:

Wiskunde-in-Aksie en Wetenskap-in-Aksie vir graad 6- en 7-leerders in samewerking met die SAOU

Poort-skryfkompetisie – skeppende skryftalent in Afrikaans onder hoërskoolleerders

Beurse vir M- en D-studente met proefskrif in Afrikaans

Kyk hier vir meer inligting.

Soltech – privaat, tegniese opleidingsinstelling met Afrikaans as onderrigmedium

Kyk op webtuiste vir inligting oor die verskillende ambagte wat tans aangebied word.

Akademia – kombineer afstandsleer met ’n klaservaring.
Geskik vir studente wat wil werk terwyl hulle studeer. Bou ook voort op Afrikaans as wetenskapstaal. Bied geakkrediteerde grade, hoër sertifikate en gevorderde diplomas.

Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV):
Om die gemeenskaplike belange en samewerking tussen Nederlands- en Afrikaanstaliges te bevorder.

Lees meer.

Nederlandse Bibliotheek in Kaapstad, Nederlandse taallesse en ’n interaktiewe lespakket vir Afrikaanstalige leerders (graad 6 – 11) – Eenders & Anders. – sasnev.co.za

Taalmonument en -museum
Alles oor Afrikaans se taalgeskiedenis.

Rapport Onderwysfonds
Finansiële hulp word verleen aan onderwysstudente in die vorm van ’n leningsbeurs.

Maroela Media
Nuus in Afrikaans asook inligting oor taalgebruik

Beeld in Onderwys
Bemagtig leerders om met behulp van die Beeld te presteer – bevorder leesbegrip en –spoed, bou woordeskat uit, verbreed algemene kennis.

Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON)
Ondersteuning, ontwikkeling en uitbouing van Afrikaanse onderrig in alle onderwysfases vanaf voorskool tot tersiêre onderrig en veral om die belangrikheid van moedertaalonderrig t.o.v. prestasie te beklemtoon en uit te lig.