Afrikaans.com Verskilmakers

Beskermhere/-vroue

Afrikaans.com se beskermhere en -vroue is voorlopers op hul gebied en dien as aansporing en inspirasie ter viering van Afrikaans se eiesoortigheid, inklusiwiteit en nut.

Alana Bailey Afrikaans.com

Alana Bailey

Andreas van Wyk Afrikaans.com

Andreas van Wyk

Andy Paulse Afrikaans.com

Andy Paulse

Anet Pienaar-Vosloo Afrikaans.com

Anet Pienaar-Vosloo

Anne-Marie Beukes Afrikaans.com

Anne-Marie Beukes

Astrid de Vos Afrikaans.com

Astrid de Vos

Breyten Breytenbach Afrikaans.com

Breyten Breytenbach

Colin Hertzog Afrikaans.com

Colin Hertzog

Danie van Wyk Afrikaans.com

Danie van Wyk

Debra Meyer Afrikaans.com

Debra Meyer

Deon Opperman Afrikaans.com

Deon Opperman

Diana Ferrus Afrikaans.com

Diana Ferrus

Dione Prinsloo Afrikaans.com

Dione Prinsloo

Eric Wasserman Afrikaans.com

Eric Wasserman

Flip Buys Afrikaans.com

Flip Buys

Gerhard van Huyssteen Afrikaans.com

Gerhard van Huyssteen

Hendrik Theys Afrikaans.com

Hendrik Theys

Hermann Giliomee Afrikaans.com

Hermann Giliomee

Irma Eloff Afrikaans.com

Irma Eloff

Izelle Venter Afrikaans.com

Izelle Venter

Japie Gouws Afrikaans.com

Japie Gouws

Kallie Schoeman Afrikaans.com

Kallie Schoeman

Katinka Heyns Afrikaans.com

Katinka Heyns

Marida Swanepoel Afrikaans.com

Marida Swanepoel

Marlene le Roux Afrikaans.com

Marlene le Roux

Martie Prinsloo Afrikaans.com

Martie Prinsloo

Mathews Phosa Afrikaans.com

Mathews Phosa

Michael le Cordeur Afrikaans.com

Michael le Cordeur

Niel Krige Afrikaans.com

Niel Krige

Niel le Roux Afrikaans.com

Niel le Roux

Paul Colditz Afrikaans.com

Paul Colditz

Pieter Steyn Afrikaans.com

Pieter Steyn

Somarie Grey Afrikaans.com

Somarie Grey

Steinman de Bruyn Afrikaans.com

Steinman de Bruyn

Dr Theuns Eloff Afrikaans.com

Dr Theuns Eloff

Tim du Plessis Afrikaans.com

Tim du Plessis

Waldimar Pelser Afrikaans.com

Waldimar Pelser

Wannie Carstens Afrikaans.com

Wannie Carstens

Willem Botha Afrikaans.com

Willem Botha