Afrikaans.com Organisasies

Organisasies vir Afrikaans

Afrikaanse organisasies landwyd speel ’n daadwerklike rol in die Afrikaanse leefwêreld om die taal uit te bou deur middel van ‘n verskeidenheid inisiatiewe. Hier onderskei ons opsommend tussen hulp-, taal- en akademiese organisasies.

Akademiese organisasies

Taalorganisasies

Hulporganisasies