matriek-vraestelle

2023

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle

2022

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle

2021

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle

2020

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle

2019

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle

2018

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle en memorandums

2017

Afrikaans Eerste Addisionele Taal: vraestelle en memorandums
Afrikaans Huistaal: vraestelle en memorandums
Hierdie vraestelle is verkry op die Nasionale Departement van Onderwys se webtuiste.