SA Biblioteekweek: 18 – 24 Maart 2019

Albert Einstein het gesê: “Die belangrikste ding wat enigeen moet weet, is waar jou naaste biblioteek is.”

Die Suid-Afrikaanse Biblioteekweek is in 2001 deur die Biblioteek- en Inligtingsvereniging van Suid-Afrika (Library and Information Association of SA – LIASA) gestig en die eerste keer in 2002 gehou.

SA Biblioteekweek is ’n viering van ons land se intellektuele en literêre nalatenskap. Die doel van die week is om die belangrike rol wat biblioteke in gemeenskappe speel, uit te lig. Biblioteke dra by tot geletterdheid en voldoen aan ons basiese reg om vrye toegang tot inligting te hê, ’n werklikheid. Dit bevorder ook verdraagsaamheid en respek onder alle Suid-Afrikaners.

Tydens die week, wat saamval met Menseregtedag op 21 Maart, bemark biblioteke regoor die land hulle dienste aan gebruikers, die breër gemeenskap en besluitnemers.

Vanjaar gaan die Theewaterskloof Munisipaliteit die week gebruik om hulle nuwe biblioteek te open. Die geleentheid vind op 18 Maart 2019 in Caledon plaas en sal deur Afrikaans.com bygewoon word.

Theewaterskloof het 11 biblioteke in dorpies soos Grabouw, Villiersdorp, Riviersonderend, Genadendal en Caledon.

Vir meer inligting oor die opening van die jongste toevoeging tot Theewaterskloof Munisipaliteit se biblioteekdiens, skakel Sybil Lee, Biblioteekbestuurder by 028 214 3300.

Biblioteke is #onmisbaar vir ons en ons kinders

As jy wil bydra tot jou kind se geletterdheid en liefde vir lees, is jou plaaslike biblioteek net die plek om gereeld te besoek. Sluit aan by die biblioteek en maak dit ’n weeklikse uitstappie. Boeke en lees maak wêrelde oop en Afrikaans.com kan die belangrikheid van ons biblioteke en die rol wat hulle in ons kinders se geletterdheid en uitbreiding van kennis speel, nie genoeg beklemtoon nie.

Lees meer oor LIASA hier

Lees ook:

Jou biblioteek … daar waar boeke in jou oor fluister. Klik hier

Lees – die sleutel tot leersukses. Klik hier

Tien redes hoekom hardoplees vir jou kind werk. Klik hier

Hoe vier ek Biblioteekweek in my klaskamer? Hier is raad by klaskamer.com