Moedertaalonderrig bevorder veeltaligheid

Een van die algemeenste wanopvattings oor moedertaalonderrig is mense wat besluit dat Engels ʼn sogenaamde wêreldtaal is, en daarom moet hulle kinders, wat in werklikheid Afrikaans, isiXhosa, of isiZulu as huistaal het, in Engels onderrig word.

Navorsing het egter anders bewys. Wanneer dit by basiese opvoeding kom, bly onderrig in jou huistaal die heel beste keuse, want leerders wat in hul moedertaal onderrig word, presteer baie beter as diegene wat nie die geleentheid gegun word om in sy/haar moedertaal onderrig te word nie. Trouens, daar is meer as genoeg bewyse gelewer om met reg te kan sê: Moedertaalonderrig bevorder nie net leerderprestasie nie, maar is ook die bousteen van meertaligheid en kulturele diversiteit.

Me Ruschda O’Shea is skoolhoof by Tafelsig Sekondêre Skool in Tafelsig in die Wes-Kaap en sy sê die volgende: “Ons het twee briljante onderwysers wat Afrikaans Huistaal by die skool onderrig. Die afgelope paar jaar was daar ‘n konstante verbetering en ons resultate word al hoe beter. Ek glo ons het die regte besluit geneem om te sê dat Afrikaanse moedertaalonderrig by ons skool nie sal wegval nie.  Soveel van ons skool se kinders praat Afrikaans by die huis en ons kan in die klas sien hoeveel beter leerders vaar indien hulle in hul moedertaal onderrig word.”

Wanneer jy dus die besluit moet neem oor die skool waarin jy jou kind gaan plaas, onthou die volgende:

 • Kinders leer makliker en vinniger in die taal wat hulle verstaan.
 • Jou kind se kanse vir sukses op skool, en later in die lewe, is groter indien hy of sy vir ten minste die eerste vier jaar in die huistaal onderrig word.
 • Ingewikkelde begrippe kan baie makliker verstaan en toegepas word in die huistaal.
 • Kinders kommunikeer baie makliker in hul huis- of moedertaal. Sodoende is dit vir die kind baie makliker om aan klasgesprekke en besprekings deel te neem, of vrae te vra.
 • Wanneer ʼn kind in sy of haar moedertaal onderrig word, is dit baie makliker vir die kind om ʼn tweede of derde taal aan te leer.

Aanleer van ’n tweede taal – ’n moet in Suid-Afrika

In ’n artikel in Baba & Kleuter sê die skrywer dat meertaligheid lankal nie meer ’n luukse in Suid-Afrika is nie, maar ’n moet. Maar op watter tydstip moet jou kind ’n nuwe taal aanleer?

Volgens dieselfde artikel skryf die Nederlandse spraakpatoloog, Sieneke Goorhuis op die webtuiste wij-leren.nl dat daar twee maniere is om ’n tweede taal te verwerf, naamlik gelyke tweetaligheid of opeenvolgende tweetaligheid. 

“Gelyke tweetaligheid vind plaas wanneer ’n kind onder sewe jaar op spontane wyse twee moedertale gelyktydig aanleer. Opeenvolgende tweetaligheid geskied wanneer ’n tweede taal van omtrent 10 jaar oud af geleer word (soms ’n bietjie vroeër en soms later).”

Sieneke beveel ook aan dat in ’n huis waar twee moedertale gepraat word, dit belangrik is dat elke ouer hul eie taal met hul kinders moet praat aangesien die kind ’n bepaalde taal aan ’n bepaalde persoon, situasie en roetine koppel. Gelyke blootstelling aan albei tale is die ideaal.

Daar is egter nie eenstemmigheid oor watter soort tweetaligheid die beste vir jou kind is nie. Een teorie is dat indien kinders te vroeg ’n tweede taal leer, hulle tale sal meng en daarom is dit beter om eers die een moedertaal goed te vestig voordat die tweede bygevoeg word. Dit lyk ook of taalvermenging begrip kan kniehalter en taalverwarring tot gevolg kan hê.

Wat wel duidelik blyk is dat daar ’n balans moet wees as ouers besluit om hul kinders twee- of veeltalig groot te maak. Indien geslaagd, hou dit besliste ontwikkelingsvoordele in vir jou kind.

Daar is egter gevalle waar eentaligheid aanbeveel word. Dit is wanneer ’n kind dalk leerprobleme het, soos disleksie, want dit kan die kind se lees- en skryfvermoë knou. So ook kan dowe kinders verwar word met ’n tweede taal.

In ’n artikel op Maroela Media skryf Susan dat die beginsels van ’n tweede taal aanleer dieselfde is as wanneer ’n eerste taal aangeleer word, naamlik behoorlike begrip en die vermoë om die taal te kan praat, lees en skryf.

Susan beveel ook aan dat ‘n mens voldoende blootgestel word aan die taal, m.a.w. geleenthede om die taal te hoor. Sy sê deur die kind te laat luister na opnames of stories in daardie taal (opnames moenie langer as 10 minute wees nie), is ’n goeie praktiese manier om die kind bloot te stel en moet daagliks vir ten minste ’n uur lank vir jou kind gespeel word – selfs net op die agtergrond.  Hou vir ten minste ses weke vol en vervang dan die opname en doen dieselfde, weer vir ten minste ses weke.

Hoe en waar om te begin

Kim van Reizig skryf op Huisgenoot.com dat daar nie ’n presiese tyd is waarop blootstelling moet begin nie, maar dit blyk tog dat die beste tyd vir ’n kind om ’n tweede taal aan te leer tussen geboorte en ses- tot agtjarige ouderdom is, veral as ’n mens die breinontwikkeling in ag neem (aldus dr. Ronald van Toorn, ’n Kaapstadse neuroloog). Tog is heelwat kenners dit eens dat die kind die eerste drie of vier jaar net sy moedertaal leer om verwarring te voorkom.

Prof. Elizabeth Pretorius, direkteur van die eenheid vir akademiese geletterdheidsnavorsing van Unisa se Departement Linguistiek word soos volg in die artikel aangehaal: ” Kinders wat ’n tweede taal informeel aanleer sal dit in alledaagse gesprekke kan gebruik. Dié soort taalvaardigheid word basiese interpersoonlike kommunikasievaardighede (BIKV) genoem. Kinders kan in ’n kort tyd – een tot drie jaar – ’n taamlik hoë BIKV-vlak bereik.” Sy voel egter dat dit beter is dat ’n tweede taal in ’n formele situasie aangeleer word, want dit lei tot kognitiewe akademiese taalvaardigheid (KATV) – en neem vyf tot sewe jaar om op te bou in ’n tweede taal mits die kind blootgestel is aan gehalte-onderrig met die klem op lees en skryf in die tweede taal. “Tweetaligheid moet beplan word om te pas by elke kind se ontwikkelingsbehoefte,” sê prof. Pretorius. Sy sê ook dat dit nie ideaal is om jou kind van die begin af in Engels te laat skoolgaan nie, maar liewer na ’n Engelse kleuterskool te stuur sodat hy/sy die tweede taal in ’n informele omgewing deur interaksie leer.

Voordele van tweetaligheid

 • Mense wat twee of meer tale praat het aansienlik meer gevorderde kognitiewe vermoëns as diegene wat net een taal magtig is. Lees meer
 • Die aanleer van ’n nuwe taal vergroot die grootte en van die brein. Lees meer
 • Kinders wat ’n vreemde taal leer, ontwikkel kognitief beter, vaar beter in gestandaardiseerde toetse (wiskunde, lees en woordeskat), is meer kreatief, redeneer meer logies, vaar beter met probleemoplossing en het ’n beter selfbeeld. Lees meer
 • Die aanleer van ’n tweede taal, verbeter jou eerste taal omdat jy bewus is van strukture en reëls van ’n taal. Boonop maak dit jou ’n beter luisteraar. Lees meer
 • Tweetalige mense het meer inligting tot hul beskikking in die media en vir akademiese doeleindes. Lees meer
 • Tweetalige mense kry makliker werk internasionaal, veral as die tweede taal ’n internasionale taal is. Lees meer
 • Twee- of meertaligheid verbeter wedersydse begrip tussen verskillende kulture. Lees meer

 ’n Paar wenke om veeltaligheid te bevorder

Blootstelling en behoefte is die twee goed wat jou kind help om taal te leer.

Praat net Engels wanneer julle in ’n sekere situasie is, soos inkopies doen.

 • Lees Engelse stories, rympies, liedjies op ’n vasgestelde tyd van die dag.
 • Stel jou kind bloot aan andertalige maatjies.
 • Laat jou kind ’n buitemuurse aktiwiteit soos kuns of krieket neem by iemand wat Engels is en die opdragte in Engels gee.
 • Speel sekere speletjies net in Engels, soos winkel-winkel, waar jy na ’n item wys en sy naam in Engels uitspreek.
 • Maak kaartjies met die Engelse woord op die een kant en die Afrikaanse vertaling op die ander kant. Begin met vyf kaartjies en wanneer jou kind die betekenis van die woord ken, die woord kan lees en spel, kan nog kaartjies bygevoeg word. Lees meer

Ten slotte

Taal moet aangeleer word, maar begin vroeg, want ons word gebore met die vermoë om ons moedertaal stelselmatig te leer en te verstaan. Taalontwikkeling is sonder twyfel een van die belangrikste mylpale in die ontwikkeling van jou kind en bepaal grootliks jou kind se toekomstige sosiale en intellektuele ontwikkeling en help bepaal met hoeveel gemak jou kind die lewe sal aanpak.

Praat dus met jou kind en lees vir jou kind, want dis hoe hulle taal aanleer en hulle woordeskat uitbrei.

Bronne:

Susan oor Skoolkwessies op Maroela Media gee raad om sommer vinnig ’n tweede taal aan te leer. Klik hier

Susan oor Skoolkwessies gee raad oor wanneer dit die beste tyd is om jou kind ’n taal te leer. Klik hier

Lees oor ander se ervaring van tweedetaal-verwerwing en hoe om die kwessie aan te pak in hierdie artikel deur Kim van Reizig op Huisgenoot.com

Lees oor tweetaligheid op Baba & Kleuter

Die voordele van ’n tweede taal aanleer. Lees meer

Die belangrikheid van moedertaalonderrig. Lees meer

Lees ook:

https://www.theguardian.com/education/2014/sep/04/what-happens-to-the-brain-language-learning

https://www.thecultureist.com/2016/01/28/learning-second-language-benefit-brain/

https://etoninstitute.com/blog/top-10-benefits-of-learning-a-foreign-language

www.wij-leren.nl

http://www.colorincolorado.org/article/five-things-teachers-can-do-improve-learning-ells-new-year

http://maroelamedia.co.za/goeiegoed/ouerskap/taalontwikkeling-wanneer-en-wat/

http://maroelamedia.co.za/goeiegoed/ouerskap/leer-so-n-tweede-taal-in-n-japtrap-aan/

http://maroelamedia.co.za/goeiegoed/ouerskap/taalontwikkeling-wanneer-en-wat/

http://www.huisgenoot.com/Nuus/hoe-gemaak-met-tweedetaal-verwerwing-20170528

http://baba-en-kleuter.netwerk24.com/Kleuter/kan-hy-al-engels-praat-20160914

https://bebrainfit.com/brain-benefits-learning-second-language/

https://afrikaans.com/leer/lekker-leer/moedertaalonderrig