Matriekklaskamer Leerhulp

PowerPoint-aanbiedings

Die Afrikaans.com-matriekklaskamer bied in samewerking met CURAParent en Dr. Cecilia Klopper, ‘n kundige op die vakgebied Afrikaans, bruikbare hulpmiddels vir graad 10 tot 12 leerders. Hierdie PowerPoints het bykomende klank vir verduideliking. Dit kan ook na goeddenke in die klaskamer gebruik word. Kopiereg behoort egter aan Afrikaans.com.

Gebruik van hierdie aanbiedings:

Die PowerPoint-aanbiedings kan as ‘n Google Doc oopgemaak word deur op die voorblad van elkeen te klik. Die klank wat elke aanbieding vergesel, sal egter slegs speel indien die aanbieding afgelaai word. Om die aanbieding af te laai, maak eers die aanbieding oop deur op die voorblad te klik, klik dan op ‘’file’’ en daarna ‘’download’’. Hierna sal die Powerpoint op jou rekenaar aflaai. Vir die klank om te speel, klik op die megafoonprentjie op elke skyfie.

Digterlike Aspekte
Meervoude
Homofone & Homonieme
Betreklike Voornaamwoorde
Betreklike voornaamwoorde afrikaans eerste addisionele taal
Direkte en Indirekte Rede (Afrikaans Huistaal)
Direkte en Indirekte Rede (EAT)
Lydende Vorm (Afrikaans Huistaal)
Lydende Vorm (Eerste Addisionele Taal)
Woordorde STOMPI
Prose-ontleding
Prosa-ontleding EAT
Morfologie Woordleer
Bywoorde HT
Bywoorde EAT
Voornaamwoorde Afrikaans HT
Voornaamwoorde Afrikaans EAT
Spraakklanke EAT
Klankleer HT
Spelling HT
Spelling EAT
Deelwoorde HT
Deelwoorde EAT
Leestekens HT
Leestekens EAT
Skryftekens Afrikaans HT
Skryftekens Afrikaans EAT
Hoe om opsommings te doen HT
Hoe om opsommings te doen EAT
Mondeling en lees HT
Mondeling en lees EAT
Woordeskat-uitbreiding - Rekenaarterme HT & EAT
Woordeskat-uitbreiding - Persoonsname HT
Woordeskat-uitbreiding - Persoonsname EAT