Afrikaans-Huistaal

CURAParent-Matriekklaskamer

Die Afrikaans.com-matriekklaskamer bied in samewerking met CURAParent en Dr. Cecilia Klopper, ‘n kundige op die vakgebied Afrikaans, bruikbare hulpmiddels vir graad 10 tot 12 leerders. Hierdie PowerPoints het bykomende klank vir verduideliking. Dit kan ook na goeddenke in die klaskamer gebruik word. Kopiereg behoort egter aan Afrikaans.com.

Gebruik van hierdie aanbiedings:

Die PowerPoint-aanbiedings kan as ‘n Google Doc oopgemaak word deur op die voorblad van elkeen te klik. Die klank wat elke aanbieding vergesel, sal egter slegs speel indien die aanbieding afgelaai word. Om die aanbieding af te laai, maak eers die aanbieding oop deur op die voorblad te klik, klik dan op ‘’file’’ en daarna ‘’download’’. Hierna sal die Powerpoint op jou rekenaar aflaai. Vir die klank om te speel, klik op die megafoonprentjie op elke skyfie.

Digterlike Aspekte
Meervoude
Homofone & Homonieme
Betreklike Voornaamwoorde
Direkte en Indirekte Rede (Afrikaans Huistaal)
Lydende Vorm (Afrikaans Huistaal)
Woordorde STOMPI
Prose-ontleding
Bywoorde HT
Morfologie Woordleer
Voornaamwoorde Afrikaans HT
Spelling HT
Deelwoorde HT
Leestekens HT
Klankleer HT
Hoe om opsommings te doen HT
Mondeling en lees HT
Skryftekens Afrikaans HT
Woordeskat-uitbreiding - Rekenaarterme HT & EAT
Woordeskat-uitbreiding - Persoonsname HT
Gedig: Vroue van Vermeer
Die elemente en bou van 'n drama - Matriekklaskamer Afrikaans.com
Die verskil tussen feite en menings - Matriekklaskamer Afrikaans.com