Is jy gereed vir groot en goeie dinge?

Die Helpmekaar Studiefonds – hier kan jy aanklop

Die Helpmekaar Studiefonds (HSF) is ’n maatskappy sonder winsmotief wat bekostigbare studiehulp aan voornemende studente bied. Die instelling voorsien in die grootste gedeelte van die finansiële behoeftes vir naskoolse onderrig en verskaf sodoende gemoedsrus aan ouer en student vir die duur van hul kursus.

In ’n veranderende wêreld besef jongmense hoe belangrik opleiding is, veral met die oog op entrepreneurskap en werkskepping in Suid-Afrika. Hier speel die Helpmekaar Studiefonds ’n enorme rol as een van die weinige instellings wat steeds in die finansiële behoeftes van Afrikaanssprekende studente voorsien, ongeag ras, geloof of geslag.

Oorsprong

Die Helpmekaarbeweging is gebore uit die nood van Afrikaners wat na die Rebellie van 1914-‘15 in groot skuld gedompel was. In ’n fondsinsameling wat in die uiters moeilike ekonomiese omstandighede van destyds aan ’n wonderwerk gegrens het, is in die vier provinsies £100 000 méér ingesamel as wat nodig was om al die boetes en skadevergoedingseise van die rebelle te delg. Daar is toe besluit om hierdie bedrag vir opvoedkundige doeleindes aan te wend.

In 2016 het die Helpmekaar Studiefonds ‘n groot mylpaal bereik met die viering van sy 100ste bestaansjaar! In die loop van die afgelope eeu is lenings en beurse aan duisende studente toegeken. Onder hulle is bekendes soos die hartchirurgbroers drs. Chris en Marius Barnard, dr. M.H. de Kock, derde president van die Suid-Afrikaanse Reserwebank, die bekroonde digter Breyten Breytenbach, die politieke leier dr. Frederik van Zyl Slabbert, die satirikus Pieter-Dirk Uys en prof. C.G.W. Schumann, stigter en dekaan van die fakulteit handelswetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch.

Vandag

Die HSF bestaan tans uit twee entiteite: die Helpmekaar Studiefonds staan lenings toe, terwyl die Helpmekaar Studiefonds-Trust rentebeurse beskikbaar stel aan behoeftige studente wat bestaande lenings het.

In 2018 is meer as 230 nuwe lenings ter waarde van R38,1 miljoen oor die studietydperk toegeken.

Die HSF beskou nie sy rol as afgehandel sodra ‘n leningsooreenkoms onderteken is nie. Daar is deurlopende betrokkenheid by studente en hul ouers, wat lei tot ’n uitstekende akademiese sukseskoers. Een van ons afgestudeerde studente beskryf die interaksie so:

“Dit was regtig spesiaal om deel te wees van die groep en om Helpmekaar-personeel te leer ken as mense wat omgee vir my vordering en my altyd, sonder uitsondering, vriendelik ontvang. Danksy Helpmekaar is ek nou besig met my PhD.”

Die HSF is baie trots daarop om studente van hoogstaande gehalte te hê. In 2018 het ons top 22-studente saam ‘n gemiddeld van 78% behaal. Die fonds maak jaarliks merietetoekennings aan die vyf beste cum laude-studente, terwyl die toppresteerder ook die gesogte Helpmekaar-medalje ontvang.

Vir meer as honderd jaar lê die Helpmekaar Studiefonds se ontwikkeling- en bemagtigingspoor duidelik sigbaar oor die Suid-Afrikaanse landskap, deurdat ons samelewing op talle terreine deur die bydraes van Helpmekaar-studente verryk is. Danksy die kapitaal van destyds wat uitstekend bestuur is deur mense met visie en ’n hart vir hul medemens, ondersteun die HSF vandag nog talle studente om sy historiese roeping te vervul.

Hoe doen jy aansoek?

Besoek HSF se webtuiste om aansoek te doen of skakel die kantoor indien jy enige verdere vrae het.

2018 Pryswenners saam met direksie-voorsitter, Ebbe Dommisse.