Afrikaans.com Leerhulp

Hierdie inligting is beskikbaar gemaak met vergunning van Lapa Uitgewers. Die gratis hulpbronne word ten beste benut wanneer ‘n mens dit kombineer met hul addisionele materiaal en opleidingsprogramme. Hierdie voorleggings kan ook as Powerpoints ontvang word. Stuur ‘n epos aan enas@lapa.co.za met die naam van die voorlegging wat jy graag wil ontvang. Om die volledige Lapa-aanbod vir Laerskool te besigtig en te bekom, klik hier.

Algemeen

Voorstelle vir digitale toepassings wat leerders op hul slimfone kan laai. Hierdie toepassings kan gebruik word om video’s te maak wat in die klas gebruik kan word as ‘n alternatief vir mondelinge. Die toeps en video’s kan ook gebruik word vir klasprojekte waar leerders saam werk aan ’n visuele storie.

Tekste

Aanbieding van ’n verskeidenheid visuele tekste vir taal & begrip.

Tekste vir vraestelle/toetse.

Letterkunde

Hoe om gedigte-skryf in die klas lekker te maak; voorbeelde van watter tipe gedigte alles in die klas geskryf kan word; hoe om ’n gedig te analiseer.

Taal

Skryfwerk

Leesbevordering