Afrikaans-Huistaal

Graad 8

Graad 8, as oorbruggingsjaar tussen laerskool en hoërskool is ‘n belangrike graad vir ons leerders.

Die Afrikaans.com-klaskamer staan graad 8-leerders, ouers en onderwysers by deur die verskaffing van werkkaarte en memorandums in die kritiese leerareas, naamlik luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en taalstrukture en -konvensies.

72 werkkaarte word tans vir einde Februarie 2024 beplan. Hou ons sosiale media en nuusbrief dop om eerste van nuwe inhoud te wete te kom.

Luister en praat

Lees en kyk

Skryf en aanbied

Taalstrukture en -konvensies