Hoofbannier-Graad3

Graad 3

Hierdie inhoud is ontwikkel deur Oasis Club Learning. Alle vakke bestaan uit lesse wat konkreet en regdeur die jaar in die klaskamer aangebied kan word.  Die kurrikulum is so saamgestel dat daar aan die KABV se minimum vereistes voldoen word, maar terselfdertyd is die inhoud verryk sodat die kind se algemene kennis uitgebrei word. Hierdie inhoud word voortdurend uitgebrei en sal uiteindelik vakinhoud vir die volgende grade insluit: lewensvaardighede (vakke soos wetenskap, biologie, geografie, kuns), Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal en wiskunde.

Lewensvaardighede

Aanvangskennis, sosiale en emosionele welstand

Skeppende kunste

Beweging, speletjies en musiek

Afrikaanse Huistaal

Wiskunde

English first additional language