Die eerste Afrikaans-Nederlandse lespakket vir skole

Die projek wil taalgrense uitwis en sprekers van dieselfde moedertaalgemeenskap oor kontinente heen in hul Eenders(heid) & Anders(heid) aan mekaar bekendstel

Na bykans agt jaar van swoeg en sweet, het die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (SASNEV) en Protea Boekhuis , die eerste Afrikaans-Nederlandse lespakket vir skole, Eenders & Anders, bekendgestel. Hierdie lespakket het ten doel om leerders wat Afrikaans Huistaal neem aan die Nederlandse/Vlaamse taal, letterkunde en kultuur bekend te stel. Die interaktiewe en innoverende lesformaat is geskik vir leerders van graad 6 tot 11. Leerders word voorgestel aan die Nederlandse stadslewe, kos, rolmodelle, ontspanningslewe en so meer. Eenders & Anders ondersteun ook die nasionale skoolkurrikulum en sal uiteindelik ook in ‘n digitale formaat beskikbaar wees.

Fokus van die lespakket

Leerders vertrek vanaf ‘n bekende terrein (Afrikaans en Suid-Afrika) na nuwe wêrelde (die Nederlandse taal, en Nederland en België). Hulle fokus op dit wat dieselfde is in die verskillende lande en tale, maar ondersoek ook dit wat anders is.

Temas: 
Graad 6: Aangename kennis! – Prettig met je kennis te maken! 
Graad 7: Koningskos – Een koningsmaal
Graad 8: Ridders en rolmodelle – Ridders en rolmodellen
Graad 9: Fietsry – Fietsen 
Graad 10: Kampeer – Kamperen
Graad 11: Sprokie vir ‘n stadskind – Sprookje voor een stadskind

Die meeste leerders sal bekend wees met byvoorbeeld die legendariese karakters wat bespreek word en sal besef dat die kulture baie deel, maar dat daar tog verskille is – sommige oppervlakkig, ander meer diepgaande. Leerders ken Suid-Afrikaanse lekkernye soos melktert en koesisters, maar wat van lekkernye soos die Nederlandse stroopwafel of sy ouboet, die Belgiese wafel? Leerders sal leer van hoe Nederlanders en Vlaminge kampeer, hoe belangrik fietse in Nederland is, voorgestel word aan ridders en ons eie rolmodelle, en vele ander interessante dinge.

Kurrikulum-inligting

Eenders & Anders voldoen aan al die vereistes van die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV). Die volledige lespakket vir graad 6- tot graad 11-leerders wat Afrikaans Huistaal neem, kan per eenheid (‘n leerderboek en onderwysersgids per graad) gedurende ‘n tweeweeksiklus in die skooljaar aangebied word. Dit is so saamgestel dat dit een van die twee hoofstukke in die taalhandboeke kan vervang. Dit kan as verryking vir die topklasse aangebied word en verder gebruik word as hersiening, bykomende materiaal vir die onderwyser, of doodeenvoudig as ‘n prettige kennismaking met die Nederlandse taal, Nederland en België. Die taalaspekte dek onder meer gedeeltes waar ooreenkomste en verskille tussen Afrikaans en Nederlands duidelik ter sprake is, soos spelling, leenwoorde en woordeskatontwikkeling.

Het jy geweet?

  • Afrikaans is die moedertaal van 7 miljoen Suid-Afrikaners.
  • Nederlands is die taal van ongeveer 17 miljoen Nederlanders in Nederland en van 6 miljoen Vlaminge in buurland België. Dit is dus byna 30 miljoen mense wat mekaar so om en by kan verstaan.
  • Die Vlaminge praat hul Nederlands met ‘n uitspraak wat partykeer soos Afrikaans klink. Dit word genoem Vlaams.
  • In teenstelling tot Afrikaans, is Vlaams ‘n taal wat slegs gepráát word – skryf en lees doen Vlaminge in Nederlands.

Bonus vir onderwysers! Kwartetspel – ‘n kaarspel

As deel van die lespakket is ʼn spesiale Kwartetspel ontwikkel. Die onderwysersgidse vir graad 6 tot 8 ontvang ʼn bonus Eenders & Anders Kwartetspel wat bestaan uit nie minder nie as 9 kwartette (kategorieë). Die Kwartetspel is ʼn kaartspel waarin die spelers probeer om soveel moontlike kwartette (4 kaarte by elke bypassende tema) te versamel.

Webwerf

Die webblad vir Eenders & Anders is operasioneel en benewens die aanlynwinkel van Protea Boekhuis, kan bestellings ook op hierdie webblad geplaas word.

Vir meer inligting kontak: 
Carla Lang van Protea Boekhuis by carla@proteaboekhuis.co.za of 082 884 8500
Eureka Barnard van SASNEV by eureka@sasnev.co.za of 083 460 4122