Die Afrikaanse Onderwysnetwerk

Die Afrikaanse Onderwysnetwerk het ten doel om gehalte Afrikaanse onderwys vanaf voorskool tot op tersiêre vlak op volhoubare wyse in ‘n pyplyn te bevorder en in stand te hou. As organisasie, bied die AON programme en opleiding aan in ‘n wye verskeidenheid velde, insluitend vroeëkinderontwikkeling, leierskap, en taalontwikkeling.

Registreer hier vir gratis opleiding en klasmateriaal: kinders drie tot ses jaar oud

Die AON bied twee uur lange opleidingsgeleenthede by kleuterskole aan. Hierdie opleiding is uiters interessant en opwindend. Alle personeel wat bywoon, ontvang ook ‘n opleidingsertifikaat.

Wat kan ek van my opleiding verwag?

AON-kompas:

  • Opsomming van nuutste tendense gebaseer op die kurrikulums van die land.
  • Inligting oor die dagprogram met die aktiwiteite wat nodig is om die noodsaaklike vaardighede van die afsonderlike ouderdomsgroepe baas te raak en te hanteer.
  • Inhoud sluit in: Neem van register, roetines, taal, vryspel binne en buite, musiek, liggaamsoefening, skeppende kunste, perseptuele vaardighede, emosionele-, sosiale- en normatiewe ontwikkeling, ontluikende wiskunde, speletjies en meer.
  • Die ontwikkeling van 21-eeuse vaardighede, bv. kreatiewe denke, probleemoplossing, samewerking, kommunikasie, tegnologie en buigbaarheid is ingesluit.

Die Dinamoprogram vorm deel van die pakket!

  • Die Dinamo is lesmateriaal wat onderskeidelik saamgestel is vir 3- tot 4-jarige kinders en 4- tot 5-jarige kinders, wat die hele jaar se temas of onderwerpe dek.
  • Die groot verskeidenheid daaglikse aktiwiteite word op eenvoudige en verstaanbare wyse uiteengesit, sodat dit met pret en plesier uitgevoer kan word.
  • Om die program te ondersteun, word ’n reeks van 25 kort video’s verskaf, asook ’n geheuestokkie met al die liedjies wat begeleiding met en sonder stem insluit.
  • Apparaat word voorsien, wat vir aktiwiteite gebruik kan word, asook plakkate wat die aanbied van onderwerpe vergemaklik.

Dit alles, sonder koste! 

Voorsmakie: videomateriaal oor dagprogram (onmiddellik beskikbaar)

Hierdie video’s beskryf die dagprogram in detail sowel as wat die nut van verskillende aktiwiteite is. Hierdie video’s word ten beste benut met die opleiding en materiaal hierbo beskryf.

Die Dagprogram – In die vroeë Kinderontwikkelingsfase

Die Dagprogram – Beplanning en Voorbereiding

Die Dagprogram – Fisiese Ruimte – binne

Die Dagprogram – Fisiese Ruimte – buite

Die Dagprogram – Oggendprogram

Die Dagprogram – Kurrikulum – Taalaktiwiteite

Die Dagprogram – Kurrikulum – Skeppende aktiwiteite

Die Dagprogram – Kurrikulum – Opruim, toilet, snoeptyd

Die Dagprogram – Kurrikulum – buitespel

Die Dagprogram – Kurrikulum – musiek

Die Dagprogram – Kurrikulum – bewegingsaktiwiteite

Die Dagprogram – Kurrikulum – storie

Die Dagprogram – Skeppende aktiwiteite

Die Dagprogram – Skeppende aktiwiteite: hoofaktiwiteit

Die Dagprogram – By-aktiwiteite: skeur en knip

Die Dagprogram – By-aktiwiteite: plakwerk

Die Dagprogram – By-aktiwiteite: rygwerk

Die Dagprogram – Skeppende aktiwiteite: by-aktiwiteite: bak-en-brou

Die Dagprogram – Skeppende aktiwiteite: by-aktiwiteite: verf

Die Dagprogram – Skeppende aktiwiteite: by-aktiwiteite: teken

Die Dagprogram – Buitespel: wiel-speelgoed

Nog materiaal deur die AON

Kinderaktiwiteite: Vind verskeie kinderaktiwiteite en hulpbronne hier.

Feite en wenke: Kry feite en handige wenke in hierdie afdeling.

Blogs deur Wilna van Rooyen.