Beurse en befondsing: Waar kan matrieks aanklop?

Tersiêre onderrig is duur. Dink maar aan klasgelde, die duur handboeke, verblyf, kos, klere … die lys is lank! Selfs al het baie jongmense studiepolisse is dit soms nie genoeg om al die onkoste te dek  nie en is ’n beurs of studielening die enigste uitweg. Daar is heelwat opsies beskikbaar en ons noem ’n paar, maar gaan kyk gerus hier vir ’n lys beurse, befondsing en studielenings. As jy reeds in matriek is, gaan kyk maar so gou moontlik na opsies, want aansoeke sluit gewoonlik in Augustus /September vir die volgende jaar.

Onthou: ’n Beurslening verskil van ’n beurs. ’n Beurs verwys na geld wat jy nie hoef terug te betaal nie, behalwe as jy jou studies staak. ’n Beurslening (byvoorbeeld US- of NSFAS-beurslenings) is geld wat jy na afloop van jou studies moet terugbetaal, hetsy deur voltooiing of staking daarvan.

Hier is ’n paar instansies waar jy kan aanklop


Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum (Sol-Tech)

’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Hand. Die sentrum is gestig om die behoefte van Solidariteitlede en hul kinders ten opsigte van finansiële hulp vir tersiêre opleiding te help bevredig.

Aansoeke vir 2019 het op  1 Maart 2018 geopen, maar jy kan nog tot 30 September 2018 aansoek doen om hulp in 2019. Studente wat by Sol-Tech of Akademia gaan studeer, kan die Sentrum direk kontak deur ‘n e-pos te stuur na sfs@helpendehand.co.za

Vir meer inligting, kontak: sfs@helpendehand.co.za of Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum by 012 644 4428, klik hier of laai die algemene inligtingstuk hier af.


Akademia

Studente wat aansoek doen om by Akademia te studeer, en graag ook wil aansoek doen om ‘n Rentevrye Studielening (wat eers terugbetaalbaar is wanneer die student afgestudeer het), kan by die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum aansoek doen. Klik hier of besoek: http://helpendehand.co.za/studiefonds/


Die Afrikaanse Taalraad

Lede van die Afrikaanse taalgemeenskap het die geleentheid om by Akademia een van die volgende grade te bekom: B.Com. Ondernemingsbestuur; B.Com. Bestuursrekeningkunde; B.Com. Ekonomie en Regte; B.Com. Finansiële Beplanning. Die studiebeurs dek: Drie jaar studiekoste; tabletrekenaar met toegang tot Akademia se elektroniese ondersteuningstelsel; na-uurse kontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, Wes-Kaap of Suid-Kaap; studiegidse vir die gekose vak. Klik hier.


Die ATKV

Die ATKV het verskeie beurse en studielenings beskikbaar. Soos byvoorbeeld studiebeurse vir leerders met matriekvrystelling en ’n gemiddelde A-simbool wat verder wil studeer in een van die volgende fokusareas: Onderwys, Taal, Gemeenskap en Kunste.

’n Beperkte aantal  studielenings word ook aan ATKV-lede en hulle afhanklike kinders toegeken. Gaan kyk gerus op die ATKV se webtuiste vir nog inligting.


Rapport Onderwysfonds

Rapport Onderwysfonds gee finansiële hulp aan onderwysstudente en leningsbeurse word toegeken indien fondse beskikbaar is. Klik hier of doen navraag: info@rof.org/za.


Die Atterbury Trust

Opvoeding, kultuur, die bevordering van Afrikaans. Aansoekers word volgens bepaalde kriteria oorweeg, bv. finansiële behoeftigheid, punte, veelsydigheid, studierigting, ens. Leerders word genooi vir onderhoude landswyd, waarna die top 65 gekies word. Aansoeke vir 2019 sluit op 31 Augustus 2018. Klik hier.


NSFAS-studielening by die Departement van Hoër Onderwys

NSFAS is ’n lening-en-beursskema vir behoeftige studente en/of studente wat nie toegang tot banklenings, studielenings of -beurse kan bekom nie. Aansoeke moet deur die instansie waar jy wil studeer, gedoen word en nie by NSFAS nie. Lenings is nie gewaarborg nie. Aansoeke vir 2019 is reeds oop en leerders kan met hul Junie-eksamenpunte aansoek doen. Klik hier.


Eduloan

’n Onafhanklike finansiële instansie  wat studielenings bied. Klik hier.


Kyk ook hierna vir ander beurse wat beskikbaar is:

  • Lys van beurse beskikbaar in Suid-Afrika asook lys van universiteite in Suid-Afrika met aansoekinligting.
  • Lys van beurse, internskappe deur maatskappye.
  • Lys van top beurse in Suid-Afrika beskikbaar, opgedeel in studierigtings.
  • AG Visser Geneeskunde Studiefonds – Deel van Helpende Hand – skep ’n geleentheid vir ’n minderbevoorregte student wat die potensiaal het om in die geneeskunde te studeer.
  • Helpmekaar-Studiefonds en Helpmekaar- Studiefonds Trust – stel lenings beskikbaar aan belowende Afrikaansstudente vir studierigtings wat ’n goeie kans tot indiensname en ondernemerskap bied. Studente word hoofsaaklik by Afrikaanse skole in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap gewerf, terwyl aansoeke uit KwaZulu-Natal ook hanteer word.

Kyk op die webtuiste van die instansie waar jy graag verder wil studeer om te sien wat hulle bied t.o.v. beurse en lenings.  Hier is twee voorbeelde:

Universiteit van Pretoria: https://www.up.ac.za/media/shared/360/Faculty%20Brochures%202015%202016/2018/voorgraadseprograminligting-2019-finale-pdf.zp139836.pdf

Universiteit Stellenbosch:
Vir graad 9-vakkeuses en loopbaanadvies: https://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/Pages/Career-AdvisoryServices.aspx en vir beurs- en leningsaansoeke: https://www.sun.ac.za/afrikaans/maties/beurse-lenings

Kyk ook hier vir meer:

https://afrikaans.com/leerhulp/beurse-befondsing-en-studielenings/

Neem ’n prettige foto wat jou wese uitbeeld en deel dit op sosiale media met die hutsmerk #onmisbaar of stuur vir ons ’n WhatsApp-foto of -stemboodskap by 064-652-6873. Onthou om jou naam en van waar jy is, by te voeg.

JOU taal maak dit vir jou moontlik om te wees wie jy is. Neem sommer self ‘n foto of stuur daardie stemboodskap. Jy hoef nie ‘n toespraak voor te berei nie – net ‘n sin of twee, jou naam en watter geweste jy is.

Koester jou hartstaal!