Beurse-en-befondsing-1

Beurse, Befondsing en Studielenings

Jy wil graag verder studeer, maar geld is skraps. Daar is heelwat hulp daarbuite, maar maak seker jy doen betyds aansoek sodat jy die toekoms kan hê wat jy verdien en waarvoor jy hard gewerk het.

Onthou: ’n Beurslening verskil van ʼn beurs. ʼn Beurs verwys na geld wat jy nie hoef terug te betaal nie, behalwe as jy jou studies staak. n Beurslening (byvoorbeeld US- of NSFAS-beurslenings) is geld wat jy ná afloop van jou studies (hetsy deur voltooiing of staking daarvan) moet terugbetaal.

Helpmekaar studiefonds

Helpmekaar Studiefonds
‘n Maatskappy sonder winsmotief wat bekostigbare studielenings bied. Lenings word vir die volle studietermyn goedgekeur solank jy suksesvol studeer. HSF glo in deurlopende betrokkenheid by studente en hul ouers omdat elke student se omstandighede uniek is.

Let daarop dat Helpmekaar Studiefonds uit twee afdelings bestaan. Die Kaapse Helpmekaar konsentreer op lenings aan studente in die Kaapprovinsie en die Noord-Kaap en die Noordelike Helpmekaar verleen hoofsaaklik hulp aan studente in Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en die Vrystaat.
http://www.helpmekaarfonds.org/

Afriforum

AfriForum-Jeug Beursfonds
Spesifiek om minderbevoorregte jongmense by te staan om universiteits- en ander opleidingskostes te dek. In samewerking met Solidariteit Helpende Hand het hulle ’n Matie-alumni-studiefonds gestig om huidige en voornemende studente aan die Universiteit Stellenbosch op meriete met behulp van alumni-skenkings in staat te stel om te studeer. Studente wat vir die studiefonds wil aansoek doen, kan ’n e-pos na studente@helpendehand.co.za stuur.

Akademia

Akademia

http://akademia.ac.za/voornemende-studente/beurse-en-rentevrye-studielenings/

Studente wat aansoek doen om by Akademia te studeer, en graag ook wil aansoek doen om ‘n Rentevrye Studielening (wat eers terugbetaalbaar is wanneer die student afgestudeer het), kan by die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum aansoek doen vir hierdie metode van finansiering.

https://hh-studietrust.co.za

Studiefondssentrum

Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum Sol-Tech

’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Hand. Die sentrum is gestig om die behoefte van Solidariteitlede en hul kinders ten opsigte van finansiële hulp vir tersiêre opleiding te help bevredig.

Studente wat by Sol-Tech of Akademia gaan studeer, kan die Sentrum direk kontak deur ‘n e-pos te stuur na studente@helpendehand.co.za

Vir meer inligting kontak Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum by 012 644 4428

SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Beurswaardes hang af van beskikbare fondse.

Stuur ‘n e-pos na beurse@akademie.co.za.

2023-aansoeke het reeds gesluit. Aansoeke vir 2024 sluit September 2023.

Nagraadse beurse (akademie.co.za)

ATKV

ATKV

Die ATKV het verskeie beurse en studielenings beskikbaar.

’n Beperkte aantal  studielenings word ook aan ATKV-lede en hulle afhanklike kinders toegeken.

Gaan kyk gerus hier. Vir navrae: studielenings@atkv.org.za.

Rapport Onderwysfonds

Rapport Onderwysfonds (ROF)

www.rof.org.za

Rapport Onderwysfonds gee finansiële hulp aan onderwysstudente en leningsbeurse word toegeken indien fondse beskikbaar is. Vir navrae: info@rof.org/za

Taalunie

Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek

https://www.savn.org.za/index.php/studiebeurse

Daar is ‘n kategorie vir M-beurse beskikbaar direk by die Taalunie, klik hier.

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse studente, klik hier.

Kyk gerus ook na die webblad van die Van Ewijck Stigting vir beursmoontlikhede, klik hier.

Atterbury

Atterbury Trust

Opvoeding, kultuur, die bevordering van Afrikaans. Aansoekers word volgens bepaalde kriteria oorweeg, bv. finansiële behoeftigheid, punte, veelsydigheid, studierigting, ens. Leerders word genooi vir onderhoude landswyd, waarna die top 65 gekies word. Om in aanmerking te kom, moet ‘n aansoek ook by NSFAS ingedien wees. Lees meer oor die kriteria vir aansoeke by https://atterburytrust.org/inligting/

Virseker

VivA (Virtuele Instituut vir Afrikaans)

Taalkundebeurse vir finalejaar- en honneursstudente wat in Afrikaanse taalkunde wil spesialiseer.

Vir meer inligting: http://viva-afrikaans.org/

Virtuele Instituut vir Afrikaans

VirsekerTrust

Beurse vir beroepsopleiding en ander Afrikaanse opleidingsprojekte. Lees meer hier.

Fundi Connect

FUNDI Connect

‘n Onafhanklike finansiële instansie, wat studielenings bied. Lees meer hier.

National Student Financial Aid Scheme

NSFAS-studielening by Departement Hoër Onderwys

www.nsfas.org.za

NSFAS is ’n lening-en-beursskema vir behoeftige studente en/of nie toegang tot banklenings, studielenings of –beurse kan bekom nie. Aansoeke moet deur die instansie waar jy wil studeer, gedoen word en nie by NSFAS nie. Lenings is nie gewaarborg nie.

Ander Beurse

Lys van beurse beskikbaar in Suid-Afrika asook lys van universiteite in Suid-Afrika met aansoekinligting.
Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies  – ‘n private hoëronderwysinstelling vir studente in die onderwys. Stel beurse en lenings beskikbaar aan Aros-studente. Vir meer inligting, besoek www.aros.ac.za

Vir onderwysstudente: Funza Lushaka Teaching Bursary 2022-2023 – Bursaries For 2022 (rsalearnerships.co.za)

Studiehulp aan minderbevoorregte studente: NSFAS – NSFAS | National Student Financial Aid Scheme

Atterbury Trust: Atterbury Trust studente beurse. Ons studente is ons trots – vir beursleningsnavrae: studente@atterbury.co.za

Rentevrye studielenings: StudieTrust – Solidariteit Helpende Hand

Rentevrye studielenings: Sol-Tech – Private Beroepsopleidingskollege in Pretoria

Transnet: Transnet Bursary South Africa 2022 – 2023 (zabursaries.co.za)

FNB: FNB Fund Bursary South Africa 2023 – 2024 – Zabusaries.Com

SA beurse: Verskeie studierigtings: https://www.zabursaries.co.za/

Taaleenhede by SA universiteite:

Vir meer oor UJ se taaleenheid.
Boekie oor UJ-Taalbeleidimplementeringsproses.

Bevorder Afrikaans buite ons grense

Internasionale Vereniging vir Afrikaans – ’n Internasionale netwerk wat fokus op Afrikaanse taal- en letterkunde op ’n akademiese vlak en die uitbreiding van Afrikaans internasionaal
Afrikaans in Pole.
Afrikaans vir internasionale studente by US.

Leer Afrikaans aanlyn

Leer Afrikaans gratis aanlyn – vir internasionale gemeenskap
Leer Afrikaans aanlyn.
Apps – om Afrikaans op jou slimfoon te leer

Die inligting wat op die blad vervat is, is slegs ‘n kort opsomming van die beurse en studielenings wat beskikbaar is en deur die onderskeie instansies aangebied word. Dit dien slegs as riglyn en indien u meer besonderhede verlang, of sodanige instansie wil nader, klik op die afsonderlike skakels om u na die betrokke webwerf te neem. U sal daar meer kan lees, met inbegrip van die bepalings en voorwaardes en ook met wie om te skakel. Alhoewel Afrikaans.com gepoog het om die lys so volledig moontlik te maak en die inligting akkuraat weer te gee, kan ons nie die korrektheid van enige inligting waarborg nie en is dit u eie verantwoordelikheid om die korrektheid daarvan na te gaan deur met die betrokke instansie te skakel.

Wenk: Kyk op die webtuiste van die instansie waar jy graag verder wil studeer om te sien wat hulle bied t.o.v. beurse en lenings.