Behaal sukses deur moedertaalonderrig

Internasionale Moedertaaldag word jaarliks op 21 Februarie gevier. Daarom word Februarie gewy aan ‘n grootskaalse bewusmakingsveldtog om mense in te lig oor die belangrikheid van moedertaalonderrig.

Omdat dit vir ons almal ‘n saak van erns is om alle moedertale te sien groei en gedy, het Afrikaans.com, die Afrikaanse Taalraad, die ATKVFEDSASVivA en Helpende Hand saamgespan om inligting saam te stel wat die boodskap doeltreffend en duidelik oordra en om seker te maak dat almal die voordele van moedertaalonderrig sal besef sodat ouers ingeligte besluite sal neem wanneer hulle kinders moet skool toe gaan.

Hierdie nuttige inligting en ook artikels oor moedertaalonderrig, is nou alles op een plek op Afrikaans.com se webtuiste.

  • Ons besweer die talle mites oor moedertaalonderrig en bemagtig jou met feite.
  • Ons gee jou toegang tot die nuutste navorsing.
  • Ons gee jou raad en ondersteuning sodat jy kan seker maak jy rus jou kind toe om sy/haar volle potensiaal te onwikkel om eendag suksesvol te wees.

Moedertaalpakket om onderwysers en ouers toe te rus

Ons is veral opgewonde oor die gratis kleurryke plakkate wat ons saam met ons vennote bymekaargesit het en wat op die afrikaans.com-webtuiste beskikbaar is.

Die moedertaalboekie wat op afrikaans.com se moedertaal-blad beskikbaar is, vervat al die inligting oor die belangrike keuse wat jy oor moedertaalonderrig moet maak en is ook gratis aflaaibaar. Jy kan dit druk en aanstuur vir enigeen wat met hierdie belangrike besluit worstel. Die tien belangrikste vrae en antwoorde, asook die wetenskaplike navorsing wat die voordeel van moedertaalonderrig onteenseglik toelig, word ook verskaf, sodat jy uiteindelik ‘n ingeligte besluit kan neem.

Sê Ingrid Erlank, redakteur Afrikaans.com: “Om kinders die geleentheid te gee om in hulle moedertaal skool te gaan, is sekerlik die grootste geskenk wat ‘n mens jou kind kan gee. Wanneer ‘n mens in jou moedertaal geanker is, leer jy makliker en is dit moontlik om kennis in enige taal of enige vak toe te pas en word dit jou brug na kennis. Jou moedertaal stel jou in staat om enige ander taal te bemeester. Deur trots te wees op wie jy is ontwikkel jy ook respek en begrip vir ander. Wanneer jy droom, dink en skep in jou moedertaal presteer jy op enige vlak en in enige taal.”

Die lekkerte van leer in jou eie taal …

Is jy een van die bevoorregtes wat in jou moedertaal kon skoolgaan? Ongelukkig is dit nie ʼn voorreg wat almal beskore is nie. Die klem op die belangrikheid van moedertaalonderrig het reeds dekades gelede navorsers se belangstelling begin prikkel en daar is meer as genoeg bewyse gelewer om met reg te kan sê: Moedertaalonderrig bevorder nie net leerderprestasie nie, maar is ook die bousteen van meertaligheid en kulturele diversiteit.

In Suid-Afrika neem ons ook jaarliks deel aan die viering van Internasionale Moedertaaldag. Hierdie dag, wat in 1999 deur UNESCO ingestel is, word sedert 2008 op 21 Februarie gevier. Ongelukkig word daar hier in ons land, met elf amptelike tale, nog nie naastenby genoeg gedoen om die voorreg van moedertaalonderrig deel te maak van elke kind se lewe nie. Talle kinders word weens kwessies soos ʼn plek in ʼn spesifieke skool, onbeskikbaarheid van leermateriaal en ouers se wanpersepsies, van hierdie voorreg ontneem.

Een van die algemeenste wanopvattings oor moedertaalonderrig is mense wat besluit dat Engels ʼn wêreldtaal is, en daarom moet hulle kinders, wat in werklikheid Afrikaans, isiXhosa, of isiZulu as huistaal het, in Engels onderrig word. Het jy geweet dat in lande soos Nederland, Duitsland, Frankryk, Japan, China en Indië word die kinders in hulle moedertaal onderrig en tog beskik hierdie lande tans oor van die grootste ekonomieë in die wêreld?

Op die moedertaalblad is daar gratis plakkate beskikbaar om af te laai en enige onderwyser of ouer kan hierdie kleurvolle plakkate gebruik om klaskamers mee op te vrolik. Daar is ook ʼn moedertaalboekie beskikbaar op die moedertaalblad wat enige ouer wat die belangrike besluit moet neem oor ʼn kind se taal van onderrig, kan bystaan. Al weet jy Afrikaans is die regte keuse vir die onderrig van jou kind of kleinkind, ken jy dalk iemand wat nog nie finaal besluit het nie. Met die boekie in die hand, is dit soveel makliker om ʼn ingeligte besluit te neem.

“Die praat van Afrikaans alleen is daarom beslis nie voldoende nie – soos so baie onkundige meningsvormers dikwels aanvoer. Dit raak ook ander stappe: gebruik, ondersteun, bevorder, uitbou, ens. En hiervoor is die steun van elke Afrikaanssprekende nodig. En natuurlik ook die wíl om die taal in stand te hou en uit te bou.” – Wannie Carstens

Doendinge vir Afrikaans …

In W.A.M. Carstens en E.H. Raidt se boek, Die storie van Afrikaans uit Europa en van Afrika wat in 2017 verskyn het, word die storie van Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het, vertel. Die boek verskyn in twee dele. In Deel 1 word die Europese verlede van Afrikaans weergegee en in Deel 2, Die Afrikageskiedenis van Afrikaans wat in 2018 verskyn, kom die Afrikaverlede van Afrikaans aan die beurt.

In Deel 2 (beskikbaar Maart 2018) is daar ‘n lys van 81 stappe om te volg om Afrikaans te bevorder en uit te bou.

Hier is solank 25 van hierdie doendinge.

Neem ’n prettige foto wat jou wese uitbeeld en deel dit op sosiale media met die hutsmerk #onmisbaar of stuur vir ons ’n WhatsApp-foto of -stemboodskap by 064-652-6873. Onthou om jou naam en van waar jy is, by te voeg.

JOU taal maak dit vir jou moontlik om te wees wie jy is. Neem sommer self ‘n foto of stuur daardie stemboodskap. Jy hoef nie ‘n toespraak voor te berei nie – net ‘n sin of twee, jou naam en watter geweste jy is.

Koester jou hartstaal!