Beeld vier moedertaalmaand met leerhulp vir klasgebruik

Afrikaans.com weet dat onderwysers sekerlik een van dié belangrikste take verrig en ons gee voortdurend raad, ondersteuning en nuttige bronne waarmee ons graag wil ondersteun. Beeld se onderwyshulpmiddels is van groot waarde. Beeld in Onderwys se doelwit is om leerders te bemagtig om met behulp van die Beeld te presteer en in Februarie is daar ’n spesiale fokus.

Vir ons skole:  Begrotingsinligting vir klasgebruik

Februarie is natuurlik Moedertaalmaand en op 21 Februarie word Moedertaalonderrigdag wêreldwyd gevier.  Afrikaans.com kan die belangrikheid van moedertaalonderrig  nie genoeg beklemtoon nie. Navorsing het bewys dat leer in jou moedertaal (jou huistaal) noodsaaklik is vir ’n goeie grondslag om sukses op en na skool te behaal.  

Februarie is ook begrotingsmaand en Beeld publiseer al die begrotingsinligting vir klasgebruik. Skole wat 30 of meer van die spesiale begrotingskoerant bestel, kry dit teen ’n spesiale tarief van R8 per koerant.

EBW-werkboek vir graad 7 – 9: Bestel sommer vandag nog die pakket

Die EBW-pakket bestaan uit drie koerante, naamlik die begrotingskoerant en drie addisionele koerante (die datumkeuse berus by die skool), plus die EBW-werkboek teen R32.  Werkboektemas sluit onder andere in: Ekonomie, Rekeningkunde, Advertensies, Nasionale begroting, Besigheidsplan, Ontleding van finansiële inligting, Vakbonde, Inflasie en Wisselkoerse.

Afrikaansdepartemente kan ook Moedertaalmaand vier

Vir elke koerant wat bestel word en om Moedertaalmaand te vier, kan Afrikaansdepartemente by skole ’n GRATIS boekie kry wat met Stelwerk kan help. 

Vir meer inligting en vir ’n bestelvorm, stuur ‘n e-pos na skool@beeld.com

Beeld in Onderwys se aanlyn winkel: www.duxedmedia.com

Lees ook oor Afrikaans.com se leerhulpbronne hier  en klik op die afdeling van jou keuse.

Beeld in Onderwys: Vir buitengewone prestasie

’n Liefde vir lees is die sleutel tot leer. Die koerant kan as hulpmiddel ingespan word om lees te bevorder, leesbegrip en leesspoed te verbeter, woordeskat uit te bou, algemene kennis te verbreed en kommunikasievaardighede te vergroot.

Belangrike datums vir leerders:

Beeld in Onderwys 2019 se Beeldskool bied vanjaar die volgende:

  • Finale afronding en inskerping in Wiskunde en Fisiese Wetenskappe vir graad 11 en 12

Waar: Universiteit van Pretoria

Datums: 25 – 28 Maart; 17 Junie – 5 Julie; 23 – 27 September

  • Metakognitiewe kursus

Datums:  29 – 30 Maart; 22 – 23 Junie; 28 – 29 September

Inskrywings: Aanlyn by www.duxedmedia.com

  • Oefenvraestelle vir behoorlike voorbereiding

Graad 1 – 3: Afrikaans Huistaal en Wiskunde

Graad 4 – 9: Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde, Natuurwetenskappe, Sosiale wetenskappe en EBW.

Graad 10 – 12: Wiskunde, Fisiese- en Lewenswetenskappe, Afrikaans Huistaal, English First Additional Language en Rekeningkunde.

2019 se aanbod:

Alle materiaal is beskikbaar by Beeld se aanlyn winkel:  www.duxedmedia.com

Grondslagfase graad R – 3:  Woordpret, Woordwys, Wiskunde

Berei jou kleuter voor vir skool (Beeld-Slim se aktiwiteite):  Skoolgereedheidsvaardighede

Kreatiewe skryfwerk: Tussen Januarie en Julie 2019 geskryf – in Beeld se verspreidingsgebied

·        Senior fase – graad 7 – 9 – Spel 10/10: EBW-werkboek en koerantnuus

·        Intermediêre fase – graad 4 – 6: Spel speel-speel met Beeld-koeranttaal

·        Beeld Skoolkoerant

·        Graad 7 – 9: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Meer oor deelname aan kreatiewe skryfwerk

Skryfwerk vanaf Januarie tot Julie 2019 kom in aanmerking.

Kategorieë:

Hoërskole en laerskole: Afrikaans Huistaal

Hoërskole: Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Sluitingsdatum vir inskrywings: Voor of op 1 Augustus

Enige van die volgende kan ingeskryf word:

Kreatiewe skryfwerk/Skryfkuns/Skilderskryf; Verhalende / Beskrywende opstel; Argumenterende/beredeneerde/bespiegelende opstel; Literêre opstel; en Poësie.

Navrae: skool@beeld.com

SMS: 083 380 1800

www.duxedmedia.com