Akademia se aanbod versterk met nuwe aanstellings

“Ons glo dat hierdie kundiges se gerekende ervaring ʼn merkwaardige bydrae sal lewer om Akademia se akademiese en bedryfsrelevantheid te behou en toenemend uit te bou.” Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia.

Akademia, nou reeds in sy agste bestaansjaar, het oor die afgelope sewe jaar reeds elf kwalifikasies geakkrediteer, wat grade, hoër sertifikate en ʼn gevorderde diploma insluit. Vanjaar beoog hulle om 40 nuwe kwalifikasies vir akkreditasie deur die Raad op Hoër Onderwys in te dien.

Met die onlangse aanstelling van ʼn akademiese hoof en drie dekane, word nuwe moontlikhede geskep vir voornemende studente wat gehalte onderrig in Afrikaans wil ontvang, ondanks die taalbeleide van talle openbare universiteite wat moedertaalonderrig onmoontlik maak, en bou Akademia voort aan Afrikaans as wetenskapstaal.

“Die akademiese hoof en dekane wat aangestel is, is onder andere getaak met die uitbreiding van ons programaanbod in die Geesteswetenskappe, asook om bydraes te lewer tot die totstandkoming van fakulteite in Natuurwetenskappe en Opvoedkunde,” verduidelik Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia.

Nuwe aanstellings

Danie Goosen, professor in die Geesteswetenskappe by Unisa, neem in Februarie sy plek as akademiese hoof by Akademia in. (Foto: Litnet)

Professor Pieter Duvenage neem in Januarie die leisels as dekaan van die Fakulteit Geesteswetenskappe. Duvenage was voorheen departementshoof van Universiteit van die Vrystaat se Departement Filosofie en is ereprofessor in Politieke Filosofie by Cardiff Universiteit in die Verenigde Koninkryk.

Professor Hannes Rautenbach is aangestel om vanaf Februarie sy plek as dekaan van die Fakulteit Natuurwetenskappe in te neem. Rautenbach was voorheen departementshoof van die Departement Geografie, Geoïnformatika en Meteorologie by die Universiteit van Pretoria en buitengewone professor by die Skool vir Gesondheidstelsels en Publieke Gesondheid aan dieselfde universiteit.

Professor Gawie du Toit is as dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde aangestel, en sluit in Maart by Akademia aan. Du Toit was voorheen hoof van die Skool vir Opvoedkunde by die Sol Plaatje Universiteit.

Vir meer inligting oor Akademia, besoek www.akademia.ac.za, stuur ʼn e-pos na navrae@akademia of skakel 0861 222 888.

Meer oor Akademia se onderrigleermodel

Akademia se onderrigleermodel is ideaal vir studente wat wil werk, terwyl hulle studeer. Akademia se model kombineer afstandsleer met ʼn klaservaring. Interaktiewe kontaksessies word vanuit die ateljee in Centurion regstreeks uitgesaai na twaalf studiesentrums in Suid-Afrika, en een in Namibië. Hierdie metode van onderrig verbind dosente en studente in ʼn virtuele leerruimte deur die gebruik van gevorderde tegnologie. Studente het ʼn keuse van twee roosters waarvan hulle kies: ʼn na-uurse rooster en ʼn blokrooster.

Lees ook …

Akademia is vuur en vlam – dit is hoe dit werk.