Afrikaans Plus: ’n Omvattende gids oor Afrikaans … in Engels

Hier is uiteindelik ’n boek waarin die taalreëls soos in die nuutste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) vervat op logiese en praktiese wyse uiteengesit word.

 Afrikaans Plus is ’n leerdervriendelike gids vir graad 7 – 12-leerders wat Afrikaans addisionele taal onder die knie moet kry en hulle punte wil verbeter. Die gids is ook geskik vir studente op tersiêre vlak. ’n Boek waarsonder onderwysers nie sal wil klaarkom nie en wat sterk deur Afrikaans.com aanbeveel word.

Dié praktiese gids bevat verduidelikings in Engels en is tjokvol voorbeelde. Die gids verduidelik ook toetse en eksamens vir beide die Departement van Basiese Onderwys en die Onafhanklike Eksamenraad (IEB).

Elke hoofstuk bied gratis aanlyn ondersteuning – oefeninge, antwoorde en voorbeelde – wat gereeld deur die paneel kundiges bygewerk sal word.

Die boek bestaan uit ses afdelings:

  • Begrip (Comprehension)
  • Taal (Grammar)
  • Letterkunde (Literature)
  • Mondeling (Oral)
  • Woordeskat (Vocabulary)
  • Skryfwerk (Written work)

Die skrywers is almal kundiges en het begrip vir die behoeftes van addisionele taalleerders. Hulle is: Liesbet Gelderblom. Kathie Viljoen, Marieta Nel, Adinda Vermaak, Alet Mihálik en Izak de Vries.

Afrikaans Plus – everything you need to obtain top marks, is beskikbaar by boekwinkels, maar kan ook direk by Liesbet Gelderblom bestel word: liesbetg@lapa.co.za.

Lees ook ’n volledige beskrywing in Engels op Graffitiboeke se webtuiste

Vir nuttige leer- en onderrighulp, wenke, skakels en apps, klik hier.