Henk Serfontein: Winterslaap

“Egalig haal die nagte asem in leë kamers en leër strate … kokon is my naam.”

– uittreksel uit Winterslaap van Wilma Stockenström

Henk vertel dat hierdie solo-uitstalling vir hom ’n verskuiwing was en dus ook vernuwend. Nadat hy ongeveer ses jaar gelede ’n portretstudie van Stockenström gedoen het, het hy begin om haar gedigte te lees en so aanklank gevind by die intimiteit en temas wat haar gedigte behandel. Wilma Stockenström se gedig Winterslaap was sy inspirasie om die reeks aangrypende, menslike en weerbare portrette wat hy in samewerking met ’n fotograaf ontwikkel het, van haar te skep. Hierdie emosioneel-gelaaide uitstalling het so pas wye belangstelling en reaksie by die US Woordfees 2017 ontlok.

Sê Henk: “Ek wou graag ’n reeks portretstudies doen wat ook moontlik ’n verwysing na die nag het. Die nag sluit uit, maar skep ook fokus. Dis die tyd van transisie en verlange. In die nag is daar vir my ’n verhoogde bewuswording van spanning, misterie en die onderbewuste. Die nag herinner my aan ons sterflikheid. Dis vir my ’n gepaste beeld vir die menslike kondisie en sluit ook aan by temas in latere gedigte van Wilma Stockenström.”

Serfontein vertel dat die fotosessie vir “Winterslaap” slegs een sitting geverg het. “Daar was iets heiligs vir my in daardie oomblik, toe ek die aanskouer word van haar wat slaap. Die intimiteit en haar bereidwilligheid om my in die oomblik te vertrou, het my diep geraak.”

Henk is een van Suid-Afrika se bekendste kontemporêre kunstenaars en is oor die jare met ’n rits toekennings vereer. Hy is veral bekend vir sy nagtonele, “dikwels met marginale ruimtes van die Suid-Afrikaanse landskap as tema”.

Lees meer

Aktrise weerloos vir portrette oor slaap – Die Burger 
Serfontein se indrukwekkende lys van toekennings
’n Kykie na van Serfontein se skilderye wat jou vra om jou siel bloot te stel
Marietjie Lambrechts kyk in die artikel na die poëtiese lewe van Wilma Stockenström
Erika Terblanche oor Stockenström se lewe en werk