Die Kasteel

Dis redelik vanselfsprekend dat die oudste gebou in Suid-Afrika wat nog steeds in gebruik is, die tuiste van ‘n paar spoke sal wees. Veral in ‘n fort soos dié waar honderde gevangenes oor die jare aangehou en gemartel is. ‘n Besoek aan die Donker Gat, waar gevangenes in donkerte en koue aangehou is, terwyl die branders woes teen die Kasteelmure breek, is genoeg om jou rillings te gee. Die Donker Gat sowel as ander selle en martelkamers in Die Kasteel kan tot vandag toe nog besoek word.

Die een spook wat al hier gesien is, is ‘n grys dame wat baie hartseer lyk. Sy is ook al in die Tuynhuys gesien, want daar is blykbaar ‘n geheime tonnel wat die twee geboue verbind. Daar is in die 1900’s ‘n vrou se geraamte naby die ou uitvalpoort van die Kasteel opgegrawe, en sedertdien is die dame se spook nog nie weer gesien nie.

Verder is daar ‘n groot, swart hond met bloedrooi oë wat in die gange van die Kasteel spook. Die bekendste spook in die Kasteel is dié van Goewerneur Pieter Gysbert van Noodt, ‘n wrede man wat bekend was vir sy mishandeling van die slawe en soldate. Hy het een aand skielik en onverwags in die Kasteel heengegaan in April 1729. Dalk het sy skuldige gewete gemaak dat hy nooit rus kon vind nie …