onderwys

Die voorgestelde Wysigingswetsontwerp oor Basiese Onderwyswette: Wat hou dit in vir Afrikaanse onderwys?

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt “Artikel 5 en 6 van die Wysigingswetsontwerp oor Basiese Onderwyswette is die sterkste aanval sedert 1994 op ouergemeenskappe se grondliggende reg om ‘n sê in hul kinders se onderwys te hê. Dit is ook die sterkste en bitterste aanval op Afrikaanse onderwys sedert die begin van ons demokrasie.” – Dr Theuns…