Wiskundeklasse

SOS-Wolkskool: Gratis regstreekse wiskundeklasse vir matrieks

Die 2022-matriekgroep het die afgelope twee jaar geweldig baie klastyd verloor.  Daarom het Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) se wiskunde-afdeling by Die Wolkskool besluit om die volgende agt weke regstreekse aanlyn klasse aan te bied. Die klasse, wat gratis aangebied word, sal die matrikulante help met die mees komplekse wiskundekonsepte. Volgens Lampies Lotter, die SOS se Wiskundedosent…

Dissipline vir kinders

Dissipline in die klaskamer en tuis. Waar begin dit en wie is nou eintlik verantwoordelik?

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt “Die sleutel tot die sukses van ‘n skool is die struktuur by die skool en of daar ‘n kultuur van dissipline is. Baie hang van die skoolhoof af, maar dit is ook belangrik om ‘n sterk bestuurspan, goedopgeleide departementshoofde en ‘n deursigtige dissiplinêre beleid te hê wat konsekwent toegepas word. Dit…

Leesbegrip

Vir ons onderwysers: Leesbegrip: Artikel 3 – Tydens-leesfase

Skrywer: Dr NM Klapwijk  In hierdie reeks van vier artikels oor die onderrig van leesbegrip, het ons in artikel 1 die belangrikheid van die ontwikkeling van leesbegrip bespreek, en lesers bekendgestel aan die LOK-raamwerk (bestaande uit drie fases) vir die onderrig van leesstrategieё. Die raamwerk is spesifiek vir Suid-Afrikaanse skole ontwikkel, en gemik op gebruik…