Moedertaalonderrig bevorder veeltaligheid

Een van die algemeenste wanopvattings oor moedertaalonderrig is mense wat besluit dat Engels ʼn sogenaamde wêreldtaal is, en daarom moet hulle kinders, wat in werklikheid Afrikaans, isiXhosa, of isiZulu as huistaal het, in Engels onderrig word. Navorsing het egter anders bewys. Wanneer dit by basiese opvoeding kom, bly onderrig in jou huistaal die heel beste keuse, want leerders wat in hul moedertaal onderrig word, presteer baie beter as diegene wat nie die geleentheid gegun word om in sy/haar moedertaal onderrig te word nie.