Die SAOU en AON bied aan: Flambojante VKO-simposium

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt Die belangrikheid van vroeëkinderontwikkeling kan nie genoeg beklemtoon word nie. ’n Kind wat ’n VKO-skool bywoon, word voorberei vir hulle formele skoolloopbaan om uiteindelik leersukses te behaal. So ’n kind het ’n voorsprong, juis omdat hulle van kleins af gestimuleer en opgevoed word om die basiese vaardighede wat nodig is om…

OKS

Obsessief-kompulsiewe steurnis: ’n Komplekse toestand, maar daar is hoop.

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt “Obsessief-kompulsiewe steuring (OKS) is ’n psigiatriese toestand wat gekenmerk word deur wederkerige en indringende denke en beelde (obsessies) en/of herhalende gedrag wat gemik is daarop om die angs wat saam met die obsessies gaan, te verminder.” – uittreksel van opsomming, MA-verhandeling 2017, Universiteit Stellenbosch ’n Mens hoor dikwels iemand sê hulle…

Moedertaalonderrig

Moedertaalonderrig. Hoekom maak dit dan saak?

Internasionale Moedertaaldag Februarie is Moedertaalmaand en op 21 Februarie vier ons weer eens Internasionale Moedertaaldag. ‘n Dag wat deur Unesco (die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie) ingestel is om op die belangrikheid van moedertale regoor die wêreld en die impak wat dit op kultuur het, te fokus. Skrywer: Annelie van Jaarsveldt Die…

Emosionele intelligensie

Emosionele intelligensie. Ouers, maak julle ’n emosioneel intelligente kind groot?

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt ’n Mens se IK (intelligensiekwosiënt) is nog altyd as deurslaggewend beskou vir kinders se prestasie, maar met tyd kom wysheid en deesdae lyk dit asof emosionele intelligensie (EI) al hoe meer gesien word as die belangrikste bepaler vir sukses. Emosionele intelligensie bevorder goeie en blywende verhoudings, leersukses en vooruitgang. Jy word…