Die SAOU en AON bied aan: Flambojante VKO-simposium

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt Die belangrikheid van vroeëkinderontwikkeling kan nie genoeg beklemtoon word nie. ’n Kind wat ’n VKO-skool bywoon, word voorberei vir hulle formele skoolloopbaan om uiteindelik leersukses te behaal. So ’n kind het ’n voorsprong, juis omdat hulle van kleins af gestimuleer en opgevoed word om die basiese vaardighede wat nodig is om…

OKS

Obsessief-kompulsiewe steurnis: ’n Komplekse toestand, maar daar is hoop.

Skrywer: Annelie van Jaarsveldt “Obsessief-kompulsiewe steuring (OKS) is ’n psigiatriese toestand wat gekenmerk word deur wederkerige en indringende denke en beelde (obsessies) en/of herhalende gedrag wat gemik is daarop om die angs wat saam met die obsessies gaan, te verminder.” – uittreksel van opsomming, MA-verhandeling 2017, Universiteit Stellenbosch ’n Mens hoor dikwels iemand sê hulle…