Video van die week

Die universiteitskoor en studente van die Fort Hare Universiteit sing “Suikerbossie”, ‘n tradisionele Afrikaanse liedjie, tydens die Mei 2018 Fort Hare gradeplegtigheidseremonie wat op Alice plaasgevind het . Die seremonie se program is in Engels, isiXhosa en Afrikaans gedruk. (Met dank aan dr. Andries Bezuidenhout).