Skole maak saam met die ATKV ‘n Kopskuif

Wat is ATKV-Kopskuif en hoe kan JOU skool hierby baat?

Die projekorganiseerder Melvina Mason Hearne sê Kopskuif se grootste fokusse is die opleiding en motivering van die senior bestuurspan en opvoeders, leerstrategiesessies vir leerders, die bemagtiging van ouers en beheerraadslede asook administratiewe personeel. Elke program word uniek ontwerp volgens die spesifieke behoeftes en begroting van elke kring, munisipale distrik of forum.

Sy verduidelik …

Die ATKV-Kopskuifprogram stel ten doel om gehalteonderwys te ondersteun in skole van oorheersend histories benadeelde, diverse Afrikaanse skoolgemeenskappe deur:

  • In skole en gemeenskappe te werk wat die waardes van die ATKV en inklusiwiteit ondersteun om gesonde Afrikaanse netwerke te vestig en uit te brei.
  • Skoolgemeenskappe met lewensvaardighede te bemagtig wat hulle in staat sal stel om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie skoolomgewing en die leerders se opvoeding.
  • Skole te ondersteun om hulle leerders te lei, en om hulle kultuur, kennis en kreatiwiteit te ontwikkel sodat die leerders as toekomstige leiers van Suid-Afrika ’n onmisbare deel van nasiebou en versoening sal wees.
  • Sosiale en ekonomiese vooruitgang op ’n volhoubare wyse te ontwikkel.

Skole wat kan deelneem

  • Histories benadeelde skole in die Noord- en Wes-Kaap.
  • Skole wat aangewys word deur die kring, munisipaliteit, prinsipaleforum of die prinsipalevereniging.
  • Afrikaans huistaal-skole of skole wat Afrikaans as eerste addisionele taal aanbied.
  • Skole wat die registrasiegeld betaal en die onderneming van deelname onderteken.

Kry nog inligting hier.

Kontakbesonderhede:

ATKV-projekorganiseerder: Onderwys: Melvina Mason Hearne

Telefoonnommer: 021 880 1761

Faksnommer: 021 880 1946

E-posadres: melvinam@atkv.org.za

 

Laerskool Pniel ontvang ‘n ATKV-boeketrommel.

Melvina Mason Hearne, projekbestuurder van die ATKV-Kopskuifprojek.

Melvina Mason Hearne, Chareldene van der Merwe en René Arendse (Afrikaans.com) tydens ‘n muurkunsoorhandiging by Laerskool Riverlands.