Video van die week

President Cyril Ramaphosa se verbintenis tot Afrikaans

President Cyril Ramaphosa het kort voor sy inhuldiging as staatshoof, inlyn met die Suid-Afrikaanse Grondwet,  homself weereens verbind tot die beskerming van Afrikaans as ‘n inheemse taal.

Afrikaanssprekendes en alle ander Suid-Afrikaners  het die reg om die taal van hul keuse te gebruik en aan die kulturele lewe van hul keuse deel te neem, soos vervat in die Handves van Menseregte, in artikel 30 van die Grondwet.