fbpx

Organisasiefokus: Vind meer uit oor WOW

Die US Woordfees se bemagtigingsprojek in die Wes-Kaap, WOW (Woorde open wêrelde), is in 2003 bekend gestel en vanjaar (2019) meer as 200 000 leerders op wonderlike maniere geraak. Die projek gee opwindende geleenthede aan leerders. Kreatiewe programme gerig op die bevordering van taal, letterkunde en die kunste, bemagtig hulle deur hulle taalkennis- en vaardighede te slyp en die projek bied skoliere al die inligting oor naskoolse studie wat hulle nodig het. WOW-studiebeurse aan die US word aan suksesvolle leerders toegeken.

Hierdie projek staan onder die stuur van Fiona van Kerwel vir wie opvoeding ’n passie is. Sy het bykans 20 jaar onderwysondervinding en sê die werk wat WOW doen, is meer as die moeite werd wanneer jy ’n kind se oë sien ophelder as hy iets verstaan.

“As hulle eers besef dat taal nie moeilik hoef te wees nie… hier kry ons met baie rowwe diamante te doen, maar deur WOW gaan hulle soos geslypte diamante deur die lewe.”

Taalkennis bepaal prestasie in alle vakrigtings en die WOW-inisiatief loods jaarliks talle projek-aksies soos skrywersbesoeke aan skole vir voorgeskrewe tekste, leeskringe, leesfeeste, ondersteuning vir skoolkoerante, debatfeeste, kuns- en kultuurfeeste, werkswinkels, kompetisies (soos die verf- en verskompetisie vir jong leerders) en veral die snelgroeiende en alombekende Sanlam WOW-spelfees.

’n Groot fokus van WOW is om belowende leerders te identifiseer en aan te moedig tot tersiêre studie, veral binne die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe op Stellenbosch.

Die WOW-span en -studente het met Afrikaans.com gesels:

Meer oor WOW

Lees- en skryfprojekte by skole

Boeke is steeds vir te veel kinders ’n luukse en WOW poog om leesstof, gedruk en digitaal, meer geredelik beskikbaar te stel aan mindergegoede skole. Deur boeke en skrywerspraatjies deel te maak van ’n kind se ervaringswêreld en kinders in aanraking te bring met kundiges, werkwinkels en skryfskole, word vaardighede verskerp en kinders bemagtig. Hierdie projek is van onskatbare waarde vir die leerders, maar ook vir die opvoeders, die breë gemeenskap en onderwysdepartemente. WOW se uitgangspunt is dat dit lekker moet wees vir skole om deel te neem en dat gehoorontwikkeling so spontaan plaasvind. As daar entoesiasme vir lees gekweek word, verbeter prestasie vanself.

Taalontwikkeling

Die WOW-projek span kreatiewe projek-aksies in om agterstande uit die weg te probeer ruim deur die perspektiewe van leerders te verruim. Dit word gedoen deur blootstelling deur middel van verskillende uitreike. Hierdie projek word ondersteun deur ’n beursprojek wat studente vanaf WOW-skole tydens hul studiejare finansieel ondersteun.

Kuns- en kultuurprojekte, gehoorontwikkeling

WOW-kultuurfeeste word by landelike en stedelike skole aangebied. Die teikengroep vir hierdie projek is leerders en onderwysers van deelnemende skole, sowel as gemeenskapslede wat deur hul ondersteuning die kunste verder kan uitbou by die betrokke skole.

Deelnemers word deur kundiges tydens werkswinkels en slypskole vaardighede aangeleer sodat hulle self die kultuurfeeste kan aanbied.

Hierdie projek word reeds by elf laerskole en drie hoërskole aangebied. Tans vorm koorspraak, skoolkore, dramas en visuele kunste deel van hierdie kultuurfeeste en meer as 2 000 kinders het in 2019 deelgeneem.

Die Sanlam WOW-spelkompetisie

Die Sanlam WOW-spelkompetisie is nou (2019) in sy twaalfde jaar.

“Ons doel met die kompetisie is om leerders weer opgewonde te maak oor hul taal – en oor woorde. By WOW en by die Woordfees draai alles wat ons doen om woorde – lees, skryf, sang, toneel. Ons wil graag dié passie ook by ’n nuwe geslag laat vlamvat.” – – Saartjie Botha (US Woordfees feesdirekteur).

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.