Ontmoet elke week ’n vrou vir Afrikaans

In Suid-Afrika val die klem in Augustusmaand op die vroulike geslag en daar is duisende redes waarom vroue, en hulle bydrae tot die samelewing, gevier moet word. ʼn Wonderlike aanhaling oor die waarde van vroue, kom uit ʼn boek wat reeds in 1918 geskryf is. Willem Postma, die swaer van Totius, is destyds deur die Helpmekaarfonds en die Kultuurvereniging van Reddersburg genader om ʼn boek te skryf en die resultaat was Die Boervrouw, Moeder van Haar Volk. Hierdie boek het verskyn net na die inwyding van die Vrouemonument in Bloemfontein. In die boek skryf Willem Postma:

“ʼn Nasie is wat sy vroue is. Die vroue is die gewete van ʼn nasie sowel as die maatstaf van sy waardes. Die morele lewe van ʼn nasie word beheer deur die vroue en aan die vroue kan ons die morele toestand van die mense meet.”

Die Vrouemonument in Bloemfontein (Foto: verskaf)