‘n Fokus op Afrikaanse organisasies – Ontmoet die ATR

“Praat… skryf… spel JOU Afrikaans… Standaardafrikaans is vriendelik en behoort aan elkeen wat die taal praat. Standaardafrikaans is nie ’n dialek nie … dis ’n ding wat gemaak word deur sy sprekers. Dit is ’n vriendelike kommissie wat Standaardafrikaans maak. Hulle kan hom maak soos sy sprekers wil hê dit moet lyk … maar ons moet die ding doen. Ons moet hulle rede gee om dit anders te maak.” – Wyle prof. Christo van Rensburg.

Die Afrikaanse Taalraad

Op 21 Februarie vier ons Internasionale Moedertaaldag. Daarom is dit gepas om vandeesmaand nader kennis te maak met ’n taalorganisasie wat hom toespits op die bevordering van Afrikaans as onderrigtaal.

Die Afrikaanse Taalraad (ATR) is reeds meer as ’n dekade deel van die Afrikaanse taallandskap en is op 24 Mei 2008 in Wellington gestig. Uiteindelik was daar ’n grondwetlik erkende liggaam vir Afrikaans en kon die taal bevorder word as ’n hulpbron, maar ook as ’n manier om versoening tussen die sprekers van Afrikaans te bewerkstellig en word daar dan ook steeds gebou aan ’n “vertrouensverhouding met die ander inheemse tale van die land”.

Bevordering van Afrikaans en sy sprekers

Die ATR bevorder Afrikaans en sy sprekers in hulle volle diversiteit en gee daarom erkenning aan alle sprekers en variëteite van die taal, van Standaardafrikaans tot Kaaps. Hierdeur is die weg gebaan om met beleidmakers in gesprek te tree wanneer die taalregte van Afrikaanssprekers bedreig word en om oor knelpunte vir die taal en sy sprekers te konsulteer. Kortom, die Afrikaanse Taalraad fokus op ’n regverdige taalbedeling vir almal in ons land. Vandaar hul strategie wat Afrikaans hoofsaaklik binne die volgende vier domeine bevorder:

  • Afrikaans as familietaal en onderrigtaal op skoolvlak.
  • Afrikaans as taal van die tersiêre onderwys.
  • Afrikaans op beleidsvlak.
  • Versoening en alliansiebou.

Lees meer oor die ATR hier

Kyk hier na die ATR se digitale tydskrif: Die eerste dekade

Vir navrae kontak:

Dr. Conrad Steenkamp

conrad@afrikaansetaalraad.co.za

Ria Olivier

ria@afrikaansetaalraad.co.za

Marekyn Kruger-Evert

marekyn@afrikaansetaalraad.co.za

Meer oor Afrikaans.com se beskermhere en -vroue asook ambassadeurs vir Afrikaans wat verbonde is aan die ATR:

Prof. Anne-Marie Beukes.

Dr. Hendrik Theys

Japie Gouws

Dr. Michael le Cordeur

Prof. Wannie Carstens

Fatima Allie van die ATR is ’n ambassadeur vir Afrikaans. Lees meer.